Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden nummer 15, maart 2015
Verhogen arbeidsparticipatie Wajongers grote uitdaging
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende 10 jaar zorgen voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wajongers en mensen op de Wsw-wachtlijst krijgen de eerste jaren de prioriteit.
Daar zijn we als UWV blij mee, we helpen Wajongers om werk te vinden. Liefst bij een reguliere werkgever. Eind 2013 werkten ruim 53.000 Wajongers, ongeveer evenveel als eind 2012. Omdat het totaal aantal Wajongers nog groeide in 2013, nam het aandeel werkende Wajongers echter af van 23,4% naar 22,2%. Minder dan de helft van de Wajongers die in 2012 aan het werk kwamen, was een jaar later nog aan het werk.

Om de banenafspraak tot een succes te maken, zijn blijvende investeringen nodig. Werk moet worden aangepast aan de mogelijkheden van Wajongers. Ze hebben vaak ondersteuning nodig in de vorm van loondispensatie, begeleiding door een jobcoach en hulp van collega’s op de werkvloer. De uitdaging is niet alleen meer Wajongers in dienst te nemen, maar ze vooral ook in dienst te houden. Alleen dan gaat de arbeidsparticipatie van Wajongers echt omhoog.
Lees de volledige column van Anneke van der Giezen >>

 
Anneke van der Giezen
Hoofd Kenniscentrum UWV

Twitter @Annekegiezen

 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Aantal werklozen in januari toegenomen

Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In januari waren 645.000 mensen werkloos. Dat is 7,2 procent van de beroepsbevolking.
De werkloze beroepsbevolking nam in januari met 2.000 toe.
Ook het aantal werkenden is in januari toegenomen.
De afgelopen 4 maanden zijn meer mensen op zoek naar werk. Doordat niet iedereen van hen direct een baan vindt, neemt het aantal werklozen toe.
Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari met 17.000.
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt

De maandelijkse uitgave Nieuwsflits Arbeidsmarkt
bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

De WW nam in januari met bijna 17.000 toe tot 457.600 uitkeringen.
De sterkste toename deed zich voor vanuit de sectoren landbouw en zorg & welzijn.
Er werden in januari minder nieuwe uitkeringen
verstrekt aan mensen uit bouw en onderwijs en meer aan mensen uit zorg & welzijn.
In januari 2015 werd bijna een kwart meer vacatures ingediend dan in januari 2014.
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
Column Rob Witjes
Blijvend leren helpt werkloosheid voorkomen
Hoewel het aantal werkenden in januari toenam, stegen ook de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen. Maar het zou dit jaar toch beter gaan, vragen velen zich af. Het zijn niet louter de naweeën van de economische crisis die de aarzeling van de man in de straat bepalen. Het werkloosheidsspook wordt nog steeds gevoeld. Veel
bedrijven reorganiseren in hun streven naar meer wendbaarheid. Dit vereist grotere veerkracht van werkenden en werkzoekenden. Blijvend en doelgericht leren moet steeds meer een prioriteit worden in cao's en in strategische beleidsplannen. Alleen dan kunnen we écht stappen zetten in het voorkomen van werkloosheid.
Lees de column van
Rob Witjes >>

 
 
Verschenen
UWV Monitor arbeidsparticipatie 2014
De uitgave beschrijft de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking tot en met 2013. Hij is vorige maand aangeboden aan de Tweede Kamer.

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is gedaald in 2013.
Het aandeel werkende Wajongers daalde van 23,4% eind 2012 naar 22,2% eind 2013.
Het aandeel werkende deels arbeidsgeschikten (gedeeltelijk WGA’ers) nam af van 47% naar bijna 44% eind 2013.
Naast de economische crisis speelt bij de dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers mee dat het steeds meer gaat om mensen die al langere tijd een uitkering hebben en/of geen binding hebben met de arbeidsmarkt.

Lees de UWV Monitor
Arbeidsparticipatie 2014 >>
 
 
 
Verschenen
Duiding
arbeidsmarkt-ontwikkelingen
De publicatie schetst de economische ontwikkelingen in het vierde kwartaal 2014 en de betekenis daarvan voor de arbeidsmarkt.

Voor het derde opeenvolgende kwartaal groeide de economie. Naast export dragen bedrijfs-
investeringen en consumptie hieraan bij.
Voor het eerst in jaren zijn er meer banen voor werknemers dan een jaar geleden.
Er zijn minder ontslagvergunningen, minder faillissementen, meer vacatures en meer uitzendwerk.
Komend jaar versnelt naar verwachting de economi-
sche groei en nemen banen en vacatures toe. Dit resulteert in een afname van WW-uitkeringen.


Lees Duiding arbeidsmarkt-ontwikkelingen >>

 
 
Verschenen
Beschrijving administratieve beroepen
De publicatie geeft een
actueel beeld van de ontwikkelingen in administra-
tieve functies. Zij beschrijft onder meer trends in werk-
gelegenheid en vacatures.

Het aantal administratieve banen daalt vanaf 2008 onafgebroken als gevolg van economische crisis en toenemende digitalisering.
UWV verwacht dat deze tendens de komende jaren doorzet door verdergaande automatisering en digitalisering.
Vooral functies op lager en middelbaar niveau staan onder druk.
Het administratieve werk verschuift van gegevensverwerking naar gegevens controleren en advisering.
Er zijn weinig kansen voor werklozen en mbo-schoolverlaters.

Lees de Beschrijving
administratieve beroepen >>

 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
UWV biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd.
Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Basissets
Regionale
Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW < 27 jaar 

UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden onder de 27 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage
(N)WW < 27 jaar >> 


 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW 50-plus 

UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uit-keringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-
werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 

Ga naar de Rapportage (N)WW50-plus >> 


 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl