Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden  |  Voorkeuren aanpassen nummer 30, september 2016
Het gaat écht beter
De economie groeit al weer 9 kwartalen op rij. Ook de arbeidsmarkt plukt hiervan de vruchten. De werkloosheid is in juli een stuk lager dan 3 jaar geleden en al enige tijd is het aantal werklozen dat betaald werk vindt groter dan het aantal werkenden dat werkloos wordt. 
Ook kwamen er sinds eind 2015 100.000 werkenden bij, is het aantal nieuwe vacatures in de eerste helft van 2016 het hoogst sinds 2008 en stijgt het aantal openstaande vacatures nu 12 kwartalen op rij. In het tweede kwartaal waren er 15.000 vaste banen meer dan een jaar eerder. Vooral hoogopgeleiden profiteerden hiervan. Voor de groep 25- tot 30-jarigen kwamen er zelfs op alle niveaus meer vaste banen bij. Dit is vooral positief omdat het hier veelal gaat om jongvolwassenen die tijdens of kort na de crisis van school kwamen en maar lastig een baan konden vinden. Toch zijn we nog niet op het niveau van vlak voor de crisis. Ook moeten we ons met al deze bemoedigende cijfers blijven realiseren dat het macrobeeld sterk kan afwijken van de individuele beleving.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>
 
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie
en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes 
 
 
Persbericht CBS/UWV
 
Werkloosheid daalt verder
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

Het aantal werklozen daalde van 572.000 in april naar 541.000 in juli.
Werkloosheidspercentage nam af van 6,4% naar 6,0%.
De afname vond plaats onder werklozen van alle leeftijdsgroepen, maar was het sterkst onder 45-plussers.
Sinds april zijn er 40.000 mensen met betaald werk bij gekomen.
UWV telde eind juli 432 duizend WW-uitkeringen.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
 
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

Voor de vierde maand op rij daalde het aantal lopende WW-uitkeringen.
In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen in vrijwel alle sectoren.
Alleen in het onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen toe. Dit is een normaal effect in juli, aangezien tijdelijke contracten in veel gevallen aan het eind van het schooljaar worden beëindigd.

Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
column Wibaut
Jeurissen
Nieuwe kansen op de WGA-
verzekeringsmarkt
Zoals elk jaar heeft UWV op 1 september de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor het komende jaar bekend gemaakt. De WGA-premies stijgen iets en de Ziektewet-premies blijven ongeveer gelijk. Dit bericht had ook van vorig jaar kunnen zijn of het jaar ervoor. Ook dit jaar zullen we hiermee het achtuurjournaal niet halen. Een ander terugkerend bericht op 1 september is dat UWV zijn marktaandeel op de WGA-verzekeringsmarkt verder vergroot heeft ten koste van de commerciële verzekeraars. In 3 jaar tijd zagen de verzekeraars ongeveer 20% van hun klanten vertrekken naar UWV. 
 
Lees de volledige column van Wibaut Jeurissen  >>
 
 
 
Verschenen
Overstapberoepen voor secretaresses
 
UWV brengt in kaart wat overstapberoepen zijn voor kwetsbare beroepen en hoe kansrijk deze zijn. Dit is ook gedaan voor secretaresses.

De komende jaren neemt het aantal secretaressebanen af.
Secretaresses die overstappen naar een andere baan maken de meeste kans in een niet-administratief beroep.
De beste kansen bieden de beroepen intercedent, callcentermedewerker en marketingmedewerker.
De kansen voor andere administratieve beroepen zijn niet gunstig. Alleen de projectassistent of werk-
voorbereider heeft een bovengemiddelde kans op werk.
Lees Overstapberoepen voor secretaresses >>
 
 
 
 
Verschenen
Overstapberoepen voor receptionisten
 
UWV brengt in kaart wat overstapberoepen zijn voor kwetsbare beroepen en hoe kansrijk deze zijn. Dit is ook gedaan voor de receptionist.

De afgelopen jaren heeft een groot aantal receptionisten zijn of haar baan verloren.
Wie wil overstappen naar een andere baan, maakt relatief goede kans als callcentermedewerker, commercieel medewerker binnendienst en medewerker klantenservice.
Voor veel administratieve functies is het perspectief ongunstig.
Uitzonderingen zijn projectassistent, werkvoorbereider en gespecialiseerd receptionist in hotel of garage.
 
Lees Overstapberoepen voor receptionisten >>
 
 
 
 
Verschenen
Perspectieven op de onderkant van de arbeidsmarkt  
SCP, SZW, UWV, RIVM, TNO en CPB belichten in een gezamenlijke essaybundel de onderkant van de arbeidsmarkt vanuit verschillende perspectieven.
 
De problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt is complex: gezondheid, opleiding en arbeidsdeelname hangen samen. Een gebrek aan scholing is slechts één aspect van de onderliggende problematiek.
UWV ziet wel kansen voor laagopgeleiden: het overgrote deel van de laagopgeleiden werkt en ook komt een flink deel van de laagopgeleide WW’ers binnen zes maanden weer aan de slag.
Lees Perspectieven op de onderkant van de arbeidsmarkt  >> 

 
 
Verschenen
UKV-artikel De dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers verklaard 
De arbeidsparticipatie van mensen met een WGA-uitkering daalt de laatste jaren. Dit artikel gaat in op de invloed van de veranderde samenstelling (onder andere de vergrijzing en de gestegen gemiddelde uitkeringsduur) van de WGA-populatie op de arbeidsparticipatie van deze groep. 
 
De invloed van de veranderde samenstelling van de WGA-populatie op de arbeidsparticipatie is per saldo gering.
De invloed van de veranderde samenstelling van de populatie op de kans om een baan te vinden is relatief klein voor voormalig werknemers en groot voor vangnetters.
De invloed van vergrijzing is bij alle groepen zichtbaar.
 
Lees UKV-artikel >>
 
 
 
 
 
Verschenen
Sectorupdate motorvoertuigen- en tweewielerbranche
 
 
De Sectorupdate schetst de situatie op de arbeidsmarkt in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche.

Na een aantal jaren krimp neemt het aantal dienstverbanden en vacatures in 2015 weer toe.
De verkoop staat onder druk. Winst wordt hoofdzakelijk behaald op het onderhoud in de werkplaatsen.
Er zijn ongeveer evenveel openstaande vacatures als werkzoekenden.
De kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-studenten in de richtingen mobiliteit en carrosserie zijn voldoende tot goed.
Kansrijke beroepen zijn automonteur, schilder, metaalspuiter en machinemonteur.
Lees Sectorupdate voor motorvoertuigen- en tweewielerbranche >>
 
 
 
Verschenen
Duiding
arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
 
 
De publicatie ‘Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, augustus 2016’ geeft een overzicht van de actuele ontwikkeling van economie en arbeidsmarkt.
  
De economie groeit voor het negende kwartaal op rij. De economie is in een jaar met 2,3% gegroeid.
De groei wordt breed gedragen: uitvoer, investeringen en consumptie stijgen.
Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2016 verder gestegen.
Het aantal banen van werknemers steeg ten opzichte van vorig jaar met 130.000.
De werkloosheid daalt naar 6%.
De verwachtingen van consumenten en producenten blijven positief.
Lees Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen  >>
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Lees de rapportage om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Lees de rapportage op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl