Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden  |  Voorkeuren aanpassen nummer 31, oktober 2016
Een bescheiden feestje
De Nederlandse economie staat er weer beter voor. Op Prinsjesdag presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste economische vooruitzichten. De Macro Economische Verkenning (MEV) 2017 - getiteld 'Onzekere wereld' - schetst een overwegend positief beeld.
De Nederlandse economie groeit alweer bijna 10 kwartalen op rij. Ook de werkgelegenheid trok in de eerste 8 maanden van 2016 flink aan. De economische vooruitzichten zijn eveneens gunstig met een groei van 1,7% in zowel 2016 als 2017. De aantrekkende economie trekt meer mensen naar de arbeidsmarkt. Dit is positief, maar het tempert ook de werkloosheidsdaling. Ondanks de overwegend positieve toonzetting spreekt het CPB in de MEV 2017 wel de nodige onzekerheden uit, zoals een mogelijk Brexit-effect. Het CPB verwacht dat een verdere daling van de werkloosheid uitblijft, omdat bedrijven onzeker zijn over hoe het economisch herstel doorzet. Maar we zaten toch net in een positieve flow? Laten we zeggen: geen knallende kurken, maar een bescheiden feestje is zeker op zijn plaats.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>
 
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie
en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Verdere daling werkloosheid
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In augustus waren 521.000 mensen werkloos, ofwel 5,8% van de beroepsbevolking.
De afname van de werkloosheid was het afgelopen halfjaar het sterkst onder 45-plussers.
Het aantal werklozen is de afgelopen maanden steeds sneller gedaald.
Dat komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken.
Het aantal werklozen dat een baan vindt, blijft daarnaast onverminderd hoog. 
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

Het aantal lopende WW-
uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien.
In augustus nam het aantal WW-uitkeringen vergeleken met juli af met 1,2% tot 426.600.
UWV verstrekte tot en met augustus dit jaar 334.000 nieuwe WW-uitkeringen, 56.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
De UWV spanningsindicator geeft aan dat de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2016 uitkomt op ‘gemiddeld’.
 
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
UWV wil van u leren
Lezersonderzoek UWV Kennisnieuwsbrief
De UWV Kennisnieuwsbrief bestaat nu bijna 3 jaar. Hoog tijd om te onderzoeken hoe u als lezer de UWV Kennisnieuwsbrief en de producten waarnaar wij verwijzen ervaart. Rond 13 oktober ontvangt u een mail met de uitnodiging de online vragenlijst in te vullen.
 
In welke mate raadpleegt u de UWV Kennisnieuwsbrief en de publicaties waarnaar wordt verwezen?
Hoe waardeert u ze?
Welke thema’s / onderwerpen mist u?
Hebt u verbetersuggesties?
Wilt u meedoen aan een kort vervolgonderzoek naar 1 of meer specifieke publicaties?
 
Doet u mee? Alvast hartelijk dank!

 
 
 
 
 
Verschenen
Barometer 50-plus
 
De Barometer 50-plus belicht de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Deze keer staat de bouw centraal.
 
Werkzoekende 50-plussers in de bouw vinden sneller werk dan leeftijdgenoten in andere sectoren.
Het aantal vacatures groeit naar verwachting tot 41.000 in 2016.
In de wintermaanden is er minder werk in de bouw en is het risico op werkloosheid hoger.
Met het teruglopen van het aantal jonge bouwmedewerkers zijn ervaren vakmensen hard nodig.
Hoofdeconoom ING Marieke Blom pleit er in haar column voor dat mensen zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen.
 
Lees Barometer 50-plus  >>
 
 
 
Verschenen
Cijfers en trends UWV
 
In de maandelijkse uitgave ‘Cijfers en trends UWV’ publiceert UWV de ontwikkelingen in en de meest recente cijfers over de wetten WW, IOW, WIA/IVA, WIA/WGA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo. Deze cijfers komen met een vertraging van anderhalve maand beschikbaar.
 
In juli 2016 zijn 37.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt.
Eind juli 2016 liepen 431.600 WW-uitkeringen voor in totaal 392.000 personen. Ter vergelijking: eind maart waren dit nog 470.200 uitkeringen voor 421.900 personen.
Eind juli 2016 verzorgde UWV in totaal 810.900 arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen.
 
Lees Cijfers en trends UWV >>
 
 
 
 
Verschenen
Regionale krapteberoepen
Voor 15 van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn lijsten met regionale krapteberoepen vastgesteld. Dit zijn beroepen waarvoor weinig kandidaten zijn voor openstaande vacatures.
  
Regionale krapteberoepen vormen knelpunten voor werkgevers, maar geven ook aan waar zich kansen voordoen voor werkzoekenden om zich om te scholen.
De overzichten komen tot stand door het naast elkaar leggen van beschikbaar cijfermateriaal en het oordeel van arbeidsmarktprofessionals en werkgevers in de regio.
De krapte concentreert zich in de meeste regio’s in techniek, ICT en een aantal niches.
 
Lees Regionale krapteberoepen   >> 

 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Lees de rapportage om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Lees de rapportage op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl