Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Februari 2017, jaargang 8, nummer 1
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, ROC’s, gemeenten, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Leer-zaam
Nieuws rond het Taalakkoord
Leerwerkloket Twente staat stevig op de kaart
Verslag nieuwjaarsbijeenkomst Taalakkoord: Taalvaardigheid basis duurzame inzetbaarheid
Maak de ‘reis van de klant’ memorabel
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan tot 1 juli 2017
‘Van Wijk naar Werk’ helpt thuis- en werkloze jongeren
Abkader Chrifi: “Ik ben meester over mijn lot”
Frank Kalshoven pleit voor leerwerkcontract van zeven jaar
Achter de schermen: Henk Bakker
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
TOP  
Leer-zaam
 
Zoals elk jaar ben ik 2017 ingegaan met nieuwe inspiratie en ideeën. In mijn hoofd leeft nog de boodschap die Abkader Chrifi ons meegaf tijdens de Netwerkbijeenkomst van 22 december 2016: menselijk contact kan het verschil maken. Ook blijft me de uitspraak van Anders Jansen bij uit zijn presentatie over de ‘klantreis’, dat laagdrempelige dienstverlening begint bij gemakkelijk toegankelijk en vindbaar zijn voor de klant. Heel simpel, maar voor ons als Leerwerkloketten toch een uitdaging vanwege onze diversiteit in dienstverlening en beschikbare menskracht. Voor mij worden zichtbaarheid en vindbaarheid de uitdagingen voor 2017.

Ter versterking van onze zichtbaarheid hebben we een drietal mensen benaderd met de vraag of zij ambassadeur Leren en Werken willen zijn. Ik ben er hartstikke trots op dat Mariska ten Heuw, wethouder in Hengelo als eerste enthousiast ja heeft gezegd. Als bestuurder is ze al langere tijd intensief betrokken bij het Leerwerkloket Twente.

Op 26 januari hielden we een nieuwjaarsbijeenkomst voor de bij het Taalakkoord aangesloten bedrijven, taalaanbieders en andere betrokkenen. Zowel wij als de andere aanwezigen waren enthousiast over de grote verscheidenheid aan aangedragen voorbeelden en ideeën. Een goede zaak is, dat ook de Lions Clubs actieve partners zijn van het Taalakkoord. Daar zijn we blij mee omdat zij rechtstreeks met hun leden in gesprek gaan over het belang van taalvaardige werknemers.

Ik hoop dat de rest van 2017 even actief, inspirerend en ‘leer-zaam’ zal zijn als deze eerste weken.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers:

Nieuw toegetreden zijn:

  • Locas Installatietechniek BV & Locas Reparatie en Onderhoud BV
  • OLVG
  • Internationaal Vrouwen Centrum (IVC)
  • Opleiden in Bedrijf (taalaanbieder)
  • CurZus&Zo
Op 26 januari 2017 is een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor alle bij het Taalakkoord aangesloten organisaties en overige betrokkenen. Het verslag daarvan vindt u verderop in deze INFO.

Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2017
Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen voor taalscholing in het kader van Subsidieregeling Tel mee met Taal. Met de subsidieregeling wordt investeren in taal aantrekkelijk voor werkgevers.
Als u de subsidie nog niet heeft aangevraagd: dit kan nog tot 1 juli dit jaar. Zie voor meer informatie het artikel verderop in deze INFO.

Taalakkoord in praktijk: de boomkwekerij
Ook in de boomkwekerij worden voorbereidingen getroffen voor aansluiting bij het Taalakkoord. Voortrekker is scholingsconsulent Piet Verhoeven: “Taalvaardigheid is belangrijk voor communicatie en veiligheid. Gebrekkige kennis van de Nederlandse taal kan boomkwekers veel geld kosten.” Een uitgebreid artikel over het belang van taalvaardigheid in de boomkwekerij is op 9 december 2016 gepubliceerd in magazine De Boomkwekerij.

Taalakkoord.lerenenwerken.nl: nieuws en inspiratie
Op de website Taalakkoord.lerenenwerken.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers te helpen taalvaardiger te worden. Ook kunt u onder het kopje ‘actueel’ alle verschenen nieuwsbrieven terugvinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.
Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Henk Bakker, coördinator Taalakkoord bij het Programmateam Leren en Werken, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl.
TOP  
Leerwerkloket Twente staat stevig op de kaart
Het gaat goed met het Twentse Leerwerkloket. Toen bekend werd dat SZW met ingang van 2017 de Leerwerkloketten structureel ging financieren, besloten in Twente UWV, ROC en gemeenten hun cofinanciering eveneens voor vijf jaar vast te leggen. Projectleider Jenny Holtrop: “We hoeven onze meerwaarde niet meer te bewijzen, maar worden vanzelfsprekend ingeschakeld zodra er iets aan de orde is op het gebied van leren en werken. We zijn de fase van pionieren voorbij en kunnen nu onze dienstverlening verder verfijnen. En uitdragen: de Hengelose wethouder Mariska ten Heuw, namens de veertien Twentse gemeenten portefeuillehouder voor het Leerwerkloket en lid van onze stuurgroep, werd onlangs de eerste landelijke ambassadeur Leren en Werken!”

Lees verder
TOP  
Verslag nieuwjaarsbijeenkomst Taalakkoord
Taalvaardigheid basis duurzame inzetbaarheid
Donderdagmiddag 26 januari 2017 kwamen ruim zestig bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers, taalaanbieders, ambassadeurs en andere betrokkenen in de Utrechtse Jaarbeurs bijeen voor een inspirerende nieuwjaarsbijeenkomst. Programmamanager Leren en Werken Marianne Zoetmulder gaf een inkijkje in het gestaag groeiende bedrijvennetwerk van het Taalakkoord. Vervolgens vertelde Mohamed El Mourabet, werknemer bij Polytec Group Nederland, samen met Li-Ja Termijn van ABC Talen zijn ervaringen met taalvaardigheid op de werkvloer. Piet Vessies van werkgeversorganisatie AWVN ging in op de cruciale rol van taalvaardigheid voor blijvende inzetbaarheid en bedrijfssucces. Cabaretier en schrijfster Paulien Cornelisse sloot het programma humoristisch af met een ter plekke gemaakte column.

Lees verder
TOP  
Maak de ‘reis van de klant’ memorabel
Je dienstverlening zien als een ‘klantreis’ (Customer Journey) is een benadering waarin marketing en verandermanagement worden gecombineerd. Het doel is voortdurende verbetering waarbij de beleving van de klant het uitgangspunt vormt. Anders Jansen van Flow Resulting geeft tips en voorbeelden tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 22 december 2016: “Maak van elk contact een ontmoeting”.

Lees verder
TOP  
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan tot 1 juli 2017
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Waarom deze regeling?
Investeren in de taalvaardigheid is een slimme investering voor werkgevers. Taalvaardige medewerkers hebben een hogere productiviteit, zijn vaak efficiënter, verzuimen minder en werken veiliger. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Werknemers leren effectiever communiceren en zijn meer betrokken bij de organisatie. Tot slot maakt de investering in taal doorgroeimogelijkheden voor zowel de medewerkers als de organisatie mogelijk.

Voor welke trajecten?
De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Twee aanvraagrondes: 2017 en 2018
Werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden kunnen gedurende twee periodes subsidie aanvragen: van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En op = op!

Meer informatie
Op de website www.telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag vinden werkgevers het aanvraagformulier, verdere informatie, handreikingen en inspirerende voorbeelden.
Regionale samenwerkingsverbanden vinden het aanvraagformulier hier.

Inspiratie nodig?
Polytec Group Nederland en Compass Group Nederland delen hun ervaringen met investeren in de taalvaardigheid van hun werknemers via korte filmpjes.
TOP  
‘Van Wijk naar Werk’ helpt thuis- en werkloze jongeren
In de Dordtse wijk Crabbehof loopt het project ‘Van Wijk naar Werk’, dat jongeren zonder uitkering en zonder woonadres helpt om aan het werk te komen. Het project wordt met hulp van ESF-gelden uitgevoerd door Stichting Werkshop. In huis bij De Werkshop of op locatie volgen de jongeren gratis een opleiding waarbij ze al weten waar ze aan het werk komen, en die wordt bekroond met een certificaat. Zodra ze dit behaald hebben, gaan ze geld verdienen. De afgelopen vier jaar zijn op deze manier 150 jongeren opgeleid.

Stichting Werkshop is een vaste partner van Leerwerkloket Drechtsteden. Projectleider Loud Mommersteeg: “We verwijzen regelmatig klanten, die bij ons voor advies langskomen, door naar projecten van De Werkshop. Naast ‘Van Wijk naar Werk’ voert De Werkshop het project ‘MatchMaker’ uit, een mede door het Leerwerkloket geïnitieerd project dat oud-voortijdig schoolverlaters opnieuw toeleidt naar school of werk. Via een medewerker van De Werkshop wordt ook de  Wegwijzer van Leerwerkloket Drechtsteden bijgehouden, waar alle (regionale) opleidingen en leerwerkprojecten te vinden zijn.”

Op de website van het Agentschap SZW staat een uitgebreid  artikel over het project ‘Van Wijk naar Werk’. 
Meer over De Werkshop is te vinden op www.dewerkshop.info.
TOP  
Abkader Chrifi: “Ik ben meester over mijn lot”
Abkader Chrifi is directeur van Le-Succès Avenue en geeft trainingen, workshops en lezingen over empowerment. Hij schreef onder andere het boek ‘De Regisseur van je eigen leven’. Wat hij uitdraagt, komt regelrecht voort uit hoe hij zelf vanuit een bestaan als drop-out zijn leven een positieve richting wist te geven. Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 22 december vertelt hij samen met assistent Jeffrey, afkomstig uit dezelfde doelgroep, zijn indrukwekkende levensverhaal.

Lees verder
TOP  
Frank Kalshoven pleit voor leerwerkcontract van zeven jaar
 
“Op het huidige Smorgasbord aan contractopties tussen werkgevers en werknemers mist een smaak: een leerwerkcontract van zeven jaar, zonder ontslagvergoeding maar met een leerbudget en afspraken over leren. Zo maak je mensen wendbaar en weerbaar. En het kost de overheid geen cent.”
Dit is de kern van de pitch die econoom Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek, hield tijdens het Nationaal Arbeidsmarktdebat op 7 november 2016.

Tijdens dit debat, georganiseerd door ABU in samenwerking met BNR Nieuwsradio, gingen zes Kamerleden met elkaar in gesprek over banen creëren, flexibilisering en scholing.
Meer over het debat vind je hier.

Bekijk de volledig pitch ‘Op het Smorgasbord mist een arbeidscontract’ van Frank Kalshoven. 
TOP  
Achter de schermen: Henk Bakker
 
“Mijn steentje bijdragen aan een goede publieke dienstverlening”

Henk Bakker (52) is sinds augustus 2016 voor twee dagen per week coördinator Taalakkoord bij het Landelijk Programmateam Leren en Werken. Daarvoor was hij als adviseur Taalakkoord verbonden aan het landelijke Taalteam van SZW. Het ministerie heeft met ingang van 1 juli 2016 de uitvoering van het Taalakkoord overgedragen aan de Leerwerkloketten. “Een goede zet. De Leerwerkloketten zijn onderdeel van krachtige netwerken in de regio’s op het terrein van Leven Lang Leren. Daar hoort taalvaardigheid van werknemers absoluut bij. Ik zet me graag in om samen met de regio’s bedrijven bewust te maken van het nut van voldoende taalvaardigheid, en te zorgen dat ze weten wat ze daaraan kunnen doen.”

Lees verder
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio’s.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2017 zijn:
  • donderdag 23 februari
  • donderdag 20 april
  • donderdag 8 juni
  • donderdag 28 september
  • donderdag 23 november

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Sinds december 2016 is de Community uitgebreid met de button ‘Trajecten’. Hier is een overzicht opgenomen van de leerwerktrajecten die de Leerwerkloketten momenteel in samenwerking met de WerkgeversServicepunten in hun regio organiseren. In een aantal gevallen kunnen deze trajecten kunnen ook worden ingevuld met kandidaten uit andere regio’s.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Secretariaat
Kaat Schreuders, 06-11734119, kaat.schreuders@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl
Nitish Prithipal, 06-29423377, nitish.prithipal@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Coördinator Taalakkoord
Henk Bakker, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Trainee
Shimona Malaihollo, 06-21148671, shimona.malaihollo@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.