Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
April 2017, jaargang 8, nummer 2
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, ROC’s, gemeenten, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
In volle bloei
Nieuws rond het Taalakkoord
Leerwerkloket Rijn Gouwe gaat voor gekwalificeerd personeel
Vijf landelijke ambassadeurs voor Leren en Werken
Perspectiefpact voor 23- tot 27-jarigen zonder diploma
Acht Friese werkgevers ondertekenen Taalakkoord
Kansen voor vluchtelingen in Bouw/Infra
WSPR Jong: breder kijken dan diploma’s
WERK-portal biedt e-learning voor laagopgeleiden
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan tot 1 juli 2017
Brochure Financiële Regelingen Werkgevers bijgewerkt
Leerwerkloket Amersfoort wil gevonden worden
Over Leren en Werken gesproken: Ria van ‘t Klooster. ”Iedereen regie over de eigen loopbaan”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
TOP  
In volle bloei
 
Buiten begint het eerste groen weer uit te botten. Het verheugt mij jullie opnieuw een rijkgevulde INFO Leerwerkloketten toe te kunnen sturen. Momenteel bruist het van de activiteiten rond Leren en Werken. In de regio’s kristalliseren de werkzaamheden van de Leerwerkloketten zich steeds verder uit. Hoewel het voorjaar net begonnen is, staan we in volle bloei!

Op 21 maart, de eerste stralende lentedag van dit jaar, woonde ik het ADG-congres bij: ‘Van ik naar het nieuwe wij’. Daar hoorde en zag ik hoe familiebedrijf ADG dienstengroep samen met zijn medewerkers Nederland vanaf de werkvloer sterker wil maken. MVO in optima forma. Via een dynamische presentatie overtuigde neurowetenschapper Erik Scherder de aanwezigen ervan, dat blijven bewegen en af en toe reflectief naar buiten staren essentieel zijn om het brein fit te houden. Maar hij spoorde ons vooral aan nieuwe dingen te blijven leren en ervaren. 

Inmiddels heb ik van een aantal regio’s de nieuwe businessplannen ontvangen. De eerste goedkeuringsbrief wordt op 5 april a.s. uitgereikt aan projectleider Jenny Holtrop in Twente. Hierbij zal ook Mariska ten Heuw aanwezig zijn als wethouder van Hengelo, lid van de stuurgroep Leerwerkloket Twente en landelijk ambassadeur Leren en Werken. Zij heeft er in deze laatste rol een aantal collega’s bij gekregen: we kunnen inmiddels bogen op een enthousiaste ploeg van vijf landelijke ambassadeurs. Meer hierover is te lezen in het artikel verderop in deze INFO.

In deze editie van de INFO zijn we tevens gestart met de gastcolumn ‘Over Leren en Werken gesproken’. NRTO-directeur Ria van ‘t Klooster laat als eerste in de reeks haar licht schijnen op waar het volgens haar bij opleiding en arbeidsmarkt vooral om gaat.

Het Taalakkoord floreert eveneens. In steeds meer sectoren verkennen bedrijven en andere partijen gezamenlijk hoe zij kunnen inzetten op een betere taalvaardigheid van werknemers. In Friesland ondertekenden onlangs maar liefst acht werkgevers tegelijkertijd het Taalakkoord. In de regio’s hebben de Leerwerkloketten hun taak opgepakt om werkgevers te stimuleren zich bij het Taalakkoord aan te sluiten en goede verbindingen te leggen tussen de vraag van bedrijven en taalaanbieders.

Een mooi initiatief tenslotte is het Perspectiefpact van de MBO-Raad en de NRTO. Zij roepen gemeenten en UWV op gezamenlijk de handen ineen te slaan om te voorkomen dat werkloze jongvolwassenen zonder startkwalificatie ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt buiten spel blijven staan. Het onderzoek ‘Perspectief 23-plus’, in onze opdracht uitgevoerd door KBA Nijmegen samen met Selle van der Woude, was hiervoor de aanleiding. Het Perspectiefpact zet in op een ‘perspectiefjaar’ met opleiding, begeleiding en stage voor werkloze 23- tot 27-jarigen zonder diploma. In diverse regio’s lopen voor deze doelgroep al initiatieven waarin ook de Leerwerkloketten een rol spelen.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet alle nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden zijn:

 • Consolid (werkgever)
 • Nivo-Noord (werkgever)
 • Post Cleaning (werkgever)
 • Croissanterie de Premier (werkgever)
 • Pastiel (werkgever)
 • UWV Friesland (werkgever)
 • Caparis (werkgever)
 • Empatec (werkgever)
 • NEF (werkgever)
 • NTI (taalaanbieder en werkgever)
 • NIOW (taalaanbieder)
 • Delken&Boot (taalaanbieder)
Gezond in het Groen: niet zonder taalvaardigheid
In het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort organiseerden het actieprogramma Tel mee met Taal en Alles is gezondheid op dinsdag 7 februari 2017 de ronde tafelsessie Gezond in het Groen. Partijen uit de groene sector, onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en taalinstellingen verkenden samen de mogelijkheden om laaggeletterdheid tegen te gaan binnen deze sector.
Lees het verslag van de sessie. 

Acht Friese werkgevers ondertekenen Taalakkoord
Woensdag 8 februari 2017 ondertekenden tijdens een feestelijke bijeenkomst acht Friese werkgevers het Taalakkoord. De bijeenkomst was georganiseerd door Leerwerkloket Friesland en de gemeente Leeuwarden. Naast werkgevers waren taalaanbieders aanwezig en andere betrokkenen die zich inzetten om de laaggeletterdheid in Friesland terug te dringen.
Lees het verslag van de bijeenkomst.

Film ‘Buitenspel’ over laaggeletterdheid

Op initiatief van de samenwerkende serviceclubs van de Schiedamse Lions & Rotary en met steun van de gemeenten Schiedam en Rotterdam is de film ‘Buitenspel‘  tot stand gekomen. Deze korte film gaat over de invloed van onvoldoende taalvaardigheid op iemands leven en hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen.

Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2017
Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen voor taalscholing in het kader van Subsidieregeling Tel mee met Taal. Met de subsidieregeling wordt investeren in taal aantrekkelijk voor werkgevers.
Als u de subsidie nog niet heeft aangevraagd: dit kan nog tot 1 juli dit jaar. Zie voor meer informatie het artikel verderop in deze INFO.

Taalakkoord.lerenenwerken.nl: nieuws en inspiratie
Op de website Taalakkoord.lerenenwerken.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers te helpen taalvaardiger te worden. Ook kunt u onder het kopje ‘actueel’ alle verschenen nieuwsbrieven terugvinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.

Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Henk Bakker, coördinator Taalakkoord bij het Programmateam Leren en Werken, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl.
TOP  
Leerwerkloket Rijn Gouwe gaat voor gekwalificeerd personeel
Leerwerkloket Rijn Gouwe is actief in twee arbeidsmarktregio’s, Holland Rijnland en Midden-Holland. Het werkgebied van dit Leerwerkloket loopt daardoor van de Bollenstreek tot en met de Krimpenerwaard, met als grotere gemeenten Leiden, Gouda en Alphen aan de Rijn. Het loket werkt vooral vraaggestuurd. “Goed opgeleid personeel voor werkgevers, dat is waar we ons voor inzetten”, aldus projectleider Alice Standhart. “Bij het organiseren van leerwerktrajecten werken we regelmatig samen met andere Leerwerkloketten, met name Utrecht. Want de arbeidsmarkt houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen.”

Lees verder
TOP  
Vijf landelijke ambassadeurs voor Leren en Werken
Eind december 2016 werd Mariska ten Heuw, wethouder in Hengelo, de eerste landelijk ambassadeur Leren en Werken. Na haar volgden er begin 2017 nog vier: Bert van de Burgt, ex-wethouder in Dordrecht, Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers Techniek in  Udenhout, Antoine Wintels, CvB-voorzitter van Summa College in Eindhoven en Micha van Akkeren, CvB-voorzitter van ROC Friesche Poort in Leeuwarden.
De vijf ambassadeurs zijn stuk voor stuk gezaghebbende personen die zich inzetten voor Leren en Werken in hun regio. In hun rol als ambassadeur zullen zij het belang van Leven Lang Leren overal waar mogelijk extra promoten en alert blijven op nieuwe ontwikkelingen rond opleiding en arbeidsmarkt.

Divers
Lau van den Bos van het Landelijk Programmateam Leren en Werken is de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij het aantrekken van de vijf landelijke ambassadeurs Leren en Werken. “Eerst heb ik met een werkgroep van enkele projectleiders Leren en Werken een profiel opgesteld om helder te krijgen wat we voor mensen zochten. Onze belangrijkste eisen waren deskundigheid, ervaring, enthousiasme, netwerkvaardigheden, in staat zijn om ontwikkelingen te duiden en advies te geven. Naast uiteraard aantoonbare betrokkenheid bij Leven Lang Leren. Al snel werd duidelijk dat we niet wilden ‘gaan’ voor één ambassadeur op landelijk niveau, maar voor meerdere ambassadeurs afkomstig uit verschillende regio’s. Zo kunnen we mensen uit uiteenlopende werkvelden en op diverse posities aan ons binden.”

Bevlogen
Programmamanager Leren en Werken Marianne Zoetmulder is met de aldus gevormde ploeg van ambassadeurs zeer tevreden. “Het zijn bevlogen personen die zich al langer sterk maken voor Leren en Werken en op dit terrein hun sporen hebben verdiend. Samen bestrijken zij grote delen van het spectrum van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. We gaan binnenkort met alle ambassadeurs samen om tafel zitten om afspraken te maken hoe zij hun taak concreet willen gaan invullen. Ik stel mij voor dat de ambassadeurs elkaar als groep ook onderling kunnen inspireren en versterken. We gaan zeker van hen horen!”

TOP  
Perspectiefpact voor 23- tot 27-jarigen zonder diploma
Bied werkloze 23- tot 27-jarigen zonder diploma een ‘perspectiefjaar’ met opleiding, begeleiding en stage. Zo kunnen zij alsnog hun arbeidsmarktkansen vergroten. Dit is de kern van het Perspectiefpact dat MBO-Raad en NTRO op 17 februari 2017 lanceerden tijdens de landelijke WerkWeek ‘Matchen op Werk’. Zij riepen gemeenten en UWV op gezamenlijk de handen ineen te slaan om te voorkomen dat werkloze jongvolwassenen zonder startkwalificatie ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt buiten spel blijven staan.

Lees verder
TOP  
Acht Friese werkgevers ondertekenen Taalakkoord
Woensdag 8 februari 2017 ondertekenden tijdens een feestelijke bijeenkomst acht Friese werkgevers het Taalakkoord. Plaats van handeling was het Ondernemerscafé in De Kanselarij in Leeuwarden. De bijeenkomst was georganiseerd door Leerwerkloket Friesland en de gemeente Leeuwarden. Naast werkgevers waren taalaanbieders aanwezig en andere betrokkenen die zich inzetten om tekorten in taalvaardigheid in Friesland aan te pakken.
TOP  
Kansen voor vluchtelingen in Bouw/Infra
In de regio Rivierenland loopt het project ‘Samen bouwen aan perspectief’ dat vluchtelingen toeleidt naar een baan in de sector Bouw/Infra. Het project is een gezamenlijk initiatief van Werkzaak Rivierenland, Bouwmensen Rivierengebied en VluchtelingenWerk Oost-Nederland. Na ongeveer een half jaar is de vluchteling via scholing op maat en het opdoen van werkervaring klaar voor een baan of leerwerkplek in de sector.
TOP  
WERK-portal biedt e-learning voor laagopgeleiden
De WERK-portal (www.oefenen.nl/werk) is een website met e-learningprogramma's waarmee laagopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig of onder begeleiding hun vaardigheden kunnen verbeteren. Zo kunnen zij hun arbeidsmarktkansen vergroten.

De WERK-portal richt zich specifiek op laagopgeleiden, tot niveau mbo 1 met soms extra oefenstof voor het niveau net daarboven. De WERK-portal is een gezamenlijk product van SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en de Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 23 februari 2017 vertelde Paula Mensink, projectleider bij SBCM, meer over deze WERK-portal.

Lees verder
TOP  
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan tot 1 juli 2017

 

 
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Waarom deze regeling?
Investeren in de taalvaardigheid is een slimme investering voor werkgevers. Taalvaardige medewerkers hebben een hogere productiviteit, zijn vaak efficiënter, verzuimen minder en werken veiliger. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Werknemers leren effectiever communiceren en zijn meer betrokken bij de organisatie. Tot slot maakt de investering in taal doorgroeimogelijkheden voor zowel de medewerkers als de organisatie mogelijk. 

Voor welke trajecten?
De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursusgroepen tegelijk.

Twee aanvraagrondes: 2017 en 2018
Werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden kunnen gedurende twee periodes subsidie aanvragen: van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En op = op!
Inmiddels dienden al 102 werkgevers en 6 samenwerkingsverbanden een aanvraag in voor een gezamenlijk totaalbedrag van € 1.289.807, bijna de helft van de beschikbare € 2.600.000.


Meer informatie
Op de website www.telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag vinden werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden aanvraagformulieren, verdere informatie, handreikingen en inspirerende voorbeelden.

Inspiratie nodig?
Polytec Group Nederland en Compass Group Nederland delen hun ervaringen met investeren in de taalvaardigheid van hun werknemers via korte filmpjes.
TOP  
Brochure Financiële Regelingen Werkgevers bijgewerkt
 
Het Programmateam Leren en Werken heeft de Financiële Brochure voor Werkgevers aangepast. Aan de brochure zijn Loonkostensubsidie en BBL-trajecten toegevoegd. Ook is een algemene beschrijving van de instrumenten uit de Participatiewet opgenomen.

Er is een kant-en-klare landelijke brochure beschikbaar maar ook een versie waarin regionale financiële regelingen toegevoegd kunnen worden.
TOP  
Leerwerkloket Amersfoort wil gevonden worden
 
Leerwerkloket Amersfoort organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor collega-professionals bij partnerorganisaties. “We hebben in het werkveld ongeveer achthonderd contacten”, vertelt projectcoördinator Marco Boersma. “Dat zijn dus potentieel even zoveel ambassadeurs. Wij willen gevonden worden. Het moet onze collega’s bij andere instanties duidelijk zijn dat het Leerwerkloket de ‘TomTom’ is voor alle vragen op het terrein van leren en werken. Er is zeker behoefte aan meer informatie over ons; de bijeenkomsten zijn elke keer vol. Men kent het Leerwerkloket wel, maar het is vaak toch niet helemaal duidelijk wat wij precies doen en voor hen kunnen betekenen.”

Casussen
De voorlichtingsbijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. Per keer worden vijfentwintig tot dertig personen uitgenodigd. Leerwerkadviseur Linda Achtereekte: “We geven informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, over BOL- en BBL-trajecten, over leerwerkarrangementen, over wat het Leerwerkloket doet en hoe wij regionaal ingebed zijn. Onze onafhankelijke positie is niet altijd bekend; vaak wordt gedacht dat we onderdeel zijn van UWV. Deelnemers mogen ook casussen inbrengen, die bespreken we dan. De informatie die we geven over het Leerwerkloket blijkt verhelderend te werken. We merken naderhand dat men ons beter en gerichter weet te vinden.”

TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Ria van ‘t Klooster
 
“Iedereen regie over de eigen loopbaan”

Ria van ‘t Klooster is directeur van NRTO, de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. 

Het opleiden van werkenden krijgt in bedrijven toenemende aandacht en het besef van ‘leven lang leren’ groeit. Maar dat is niet genoeg. De arbeidsmarkt verandert steeds sneller door de technologische ontwikkelingen, het aantal flexbanen groeit, we werken langer door. Daarom moeten we ervoor zorgen dat iedereen, werknemer, zzp-er of werkzoekend tussen de oren krijgt dat je zelf aan het stuur van je eigen inzetbaarheid staat. 

Loopbaanscan 
Ten eerste ben ik voorstander van een periodieke loopbaanscan, bijvoorbeeld eens in de vijf jaar. Dit stimuleert mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun loopbaan. Een ‘APK-keuring’ om te kijken of je met je werk nog op het goede spoor zit en hoe je je in de komende tijd verder kunt ontwikkelen. Een dergelijke loopbaanscan zie ik als een publieke voorziening, betaald door de overheid net zoals een vaccinatieprogramma. Voor iedereen dus, of je nu in loondienst bent, zzp’er, werkloos of tijdelijk eruit vanwege kinderen of andere zorgtaken. Publiek betaald, privaat uitgevoerd. Dat wordt een investering, maar we gaan door de preventieve werking besparen op werkloosheids- en ziektewetuitkeringen. Bovendien worden mensen productiever en gelukkiger als ze werk doen dat bij ze past. We hebben al de nodige plekken waar die scans uitgevoerd kunnen worden: bij grote bedrijven door HR, en verder door uitzendbureaus, sectorfondsen en particuliere loopbaanbureaus.

Persoonlijke leerrekening
Ten tweede ben ik er voorstander van dat elk individu een ‘persoonlijke leerrekening’ krijgt. Daarop spaar je fiscaal voordelig zelf, maar er wordt ook op ingelegd door werkgevers, scholingsfondsen, en eventueel de overheid. Het blijft jouw ‘pot’ die met je meeverhuist bij baanwisselingen. Zo kun je met regelmaat zelf een cursus of opleiding financieren.
Een derde belangrijk element is een toegankelijke plek waar iedereen terecht kan met vragen over opleiding en loopbaan, en voor gerichte verwijzing naar zowel de bekostigde als de particuliere opleidingen en loopbaanvoorzieningen. De Leerwerkloketten vervullen nu die functie; ik pleit voor een publiek-private samenwerking. Zo groeien we toe naar een situatie waarin iedereen, van stratenmaker tot directeur, de regie kan voeren over zijn of haar eigen loopbaan.
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio’s.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2017 zijn:
 • donderdag 20 april
 • donderdag 8 juni
 • donderdag 28 september
 • donderdag 23 november

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Coördinator Taalakkoord
Henk Bakker, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Trainee
Shimona Malaihollo, 06-21148671, shimona.malaihollo@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.