Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
September 2017, jaargang 8, nummer 5
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
‘Blijven leren’ in de spotlights
Nieuws rond het Taalakkoord
Maand van Leren en Werken bruisend van start
Alblasserwaard Vijfheerenlanden: Leerwerkloket met ambitie
Landelijke dag Festival van het Leren: samen sterk voor de toekomst
Sectorplan Noordoost-Brabant bereikt 300e traject
Ria Akkersdijk en Sabine Eggermont met pensioen
Geslaagde bijeenkomst ‘Rendement op taal’ in Amersfoort
Over Leren en Werken gesproken: Matthieu Mes. “Leven lang ontwikkelen-route voor kwetsbare jongeren”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
TOP  
‘Blijven leren’ in de spotlights
 
We zitten middenin de Maand van Leren en Werken, die we deze september voor het derde jaar op rij samen met onze partners hebben ontketend. Een hele maand lang wordt op vele fronten aandacht gevraagd voor de noodzaak je te blijven ontwikkelen. De Leerwerkloketten en hun partners organiseren in de regio’s tal van extra activiteiten waarbij geprobeerd wordt juist die mensen te bereiken voor wie leren minder vanzelfsprekend is. Landelijk troffen OV-reizigers op 15 september in de gratis krant METRO een dubbele pagina aan met informatie over de Leerwerkloketten.
De Maand van Leren en Werken staat mede in het licht van de Week van de Alfabetisering, de Week van de Loopbaan en het Festival van het Leren. Tijdens de landelijke dag van het Festival van het Leren op 15 september zijn net als in vorige jaren een aantal Toppers gehuldigd: personen met een bijzondere leercarrière. Meer over deze dag valt te lezen in het verslag verderop in deze INFO.

In elk nummer van de INFO lichten we een van de Leerwerkloketten extra uit. in dit nummer is dat Alblasserwaard Vijfheerenlanden, waar onder projectleiderschap van Ricardo Choenni nieuwe ambities gestalte krijgen. De schijnwerpers worden ditmaal ook gericht op twee vertrekkende ‘kanjers’ van het eerste uur: Ria Akkersdijk uit Leeuwarden en Sabine Eggermont uit Haaglanden die beiden gaan genieten van hun pensioen. In hun exit-interviews geven zij ons respectievelijk mee: bouw sterke ketens en wees je bewust van het belang van communicatie.
Naast deze gaande vrouwen is er ook een komende. Per 15 augustus 2017 is Gera de Vries aangetreden als landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers. Zij volgt in deze functie Henk Bakker op. Ze stapt op een al ‘up tempo’ rijdende trein. Mede door inspanningen van de Leerwerkloketten groeit het aantal bedrijven en taalaanbieders dat zich aansluit bij het Taalakkoord gestaag. Ook in deze INFO vind je bij ‘Nieuws rond het Taalakkoord’ weer inspirerende voorbeelden van activiteiten gericht op het vergroten van taalvaardigheid.

Wij als Leerwerkloketten blijven ook zelf leren. Maandag 6 november 2017 sluiten we onze deuren een dagje om elkaar bij te praten over ontwikkelingen en vernieuwingen in ons werkveld. Vanaf dinsdag 7 november zijn we er dan weer met fris elan voor onze klanten en samenwerkingspartners.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Unique
 • Bibliotheek Rotterdam
 • Humanitas
 • DMperspectief
 • Hago Zorg Rotterdam
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
 • Excelsior4all
 • Voorlichters Gezondheid
 • Koning Willem I college (tevens als taalaanbieder)
 • Rabobank
 • Berend Botje Kinderopvang
 • Flanderijn
 • Senzer
 • Ferm Werk
 • Aafje
 • Antes
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Koning Willem I college (tevens als werkgever)
 • ILC International Language Centre
 • Ster College / Summa College
 • Tarton
Taalakkoord in bedrijf: Leerwerkloket Noord-Holland Noord
Op de website van het programma ‘Tel mee met Taal’ staat een uitgebreid interview met projectleider Anita Metzelaar van Leerwerkloket Noord-Holland Noord. Dit Leerwerkloket geeft zeer actief gestalte aan het Taalakkoord. Anita: “Nog niet één werkgever heeft gezegd: dat vinden wij niet belangrijk.”
Lees het artikel

Geslaagde bijeenkomst ‘Rendement op Taal’ in Amersfoort
De Leerwerkloketten Utrecht, Amersfoort en FoodValley organiseerden samen met de Stichting Lezen en Schrijven een geslaagde werkgeversbijeenkomst over het nut van investeren in taal. Verderop in deze INFO een verslag.

Rotterdamse vlaggenparade Taalakkoord
“1 op de 5 Rotterdammers heeft moeite met taal”. Daarmee opende Robert Simons, wethouder Stedelijke ontwikkeling en Integratie, maandag 4 september 2017 de jaarlijkse vlaggenparade ‘Taal raakt ons’ in de havenstad. In de Week van de Alfabetisering laten gemeente en bedrijven zien dat ze met elkaar willen werken aan de taalvaardigheid van werknemers en inwoners in de stad. Dit was goed zichtbaar op de Boompjes, waar 34 bedrijven ‘hun’ vlag hesen. Uit handen van Marianne Zoetmulder, Landelijk Programmamanager Leren en Werken, ontvingen deze dag 12 Rotterdamse bedrijven het certificaat voor toetreding tot het landelijk Taalakkoord Werkgevers.Taalakkoord.lerenenwerken.nl: nieuws en inspiratie
Op de website Taalakkoord.lerenenwerken.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers te helpen taalvaardiger te worden. Ook kunt u onder het kopje ‘Actueel’ alle verschenen nieuwsbrieven terugvinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.

Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Gera de Vries, landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers bij het Programmateam Leren en Werken, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl.
TOP  
Maand van Leren en Werken bruisend van start

In september, de Maand van Leren en Werken, worden overal in het land extra activiteiten georganiseerd door de Leerwerkloketten en hun partners. De activiteiten zijn divers en verschillen per regio. Zo startte Leerwerkloket Groningen dit jaar met drie workshops voor professionals over het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid, medio september gevolgd door verdiepende workshops gericht op het in kaart brengen en presenteren van je competenties. In Zaanstreek-Waterland gaven op 8 september Stichting Lezen & Schrijven, UWV, de Bieb voor de Zaanstreek, Bibliotheek Waterland en Servicepunt Leren en Werken het startschot voor een intensieve aanpak van laaggeletterdheid die loopt tot en met december. Leren en Werken Midden-Brabant organiseerde in samenwerking met Transvorm en UWV de bijeenkomst “Maak werk van jezelf in de zorg”. Leerwerkloket Achterhoek stelde met Laborijn en UWV een carrousel voor WW’ers samen met informatie over werk en opleidingen. In Zeeland gingen jongeren met de bus mee op bedrijventour. Landelijk konden werkzoekenden van UWV op 15 september meedoen aan het Webinar ‘Een Leven Lang Leren, hoe doe ik dat?’. Op diezelfde datum kwam een speciale editie van de gratis krant METRO uit met een dubbelpagina over Leren en Werken.

De Maand van Leren en Werken is een initiatief van het Programma Leren en Werken om aandacht te generen voor een Leven Lang Leren. Dit mede in het licht van drie grote evenementen die in september worden gehouden: het Festival van het Leren, de Week van de Alfabetisering en de Week van de Loopbaan.

Alle activiteiten in de Maand van Leren en Werken staan vermeld op de Evenementenpagina van Lerenenwerken.nl. In het volgende nummer van deze INFO komt een uitgebreide terugblik.TOP  
Alblasserwaard Vijfheerenlanden: Leerwerkloket met ambitie
Leerwerkloket Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, werkzaam in een landelijk gebied met Gorinchem als centrumgemeente, is lange tijd een van de ‘kleinere’ Leerwerkloketten geweest, maar is nu klaar voor een volgende stap. Sinds 1 juni 2017 is Ricardo Choenni de nieuwe projectleider van dit Leerwerkloket. Hij kent het klappen van de zweep: de afgelopen jaren heeft hij samen met Loud Mommersteeg vaart gebracht in het Leerwerkloket Drechtsteden. In zijn nieuwe regio staat hij wederom voor een uitdaging.

Lees verderTOP  
Landelijke dag Festival van het Leren: samen sterk voor de toekomst
In een sfeervol kerkgebouw in Baarn vindt op vrijdag 15 september 2017 de landelijke dag van het Festival van het Leren plaats. Ruim 120 professionals en vrijwilligers betrokken bij Leren en Werken komen hier bijeen om elkaar te inspireren met de nieuwste inzichten en werkvormen gericht op Leven Lang Leren. Aan het eind van de dag worden vijf ‘Toppers’ gehuldigd: personen die een ongewone leercarrière doorliepen en met hun doorzettingsvermogen anderen kunnen inspireren.

Lees verderTOP  
Sectorplan Noordoost-Brabant bereikt 300e traject
Het Sectorplan Noordoost-Brabant is een initiatief van AgriFood Capital. In AgriFood Capital slaan overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen de handen ineen om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot topregio in agrifood.
Het sectorplan heeft tot doel vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en zo bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de regio. Bij de uitvoering werkt AgriFood samen met het Servicepunt Leren en Werken, het WerkgeversServicepunt, gemeenten en UWV. Hans Richters, projectleider Servicepunt Leren en Werken Noordoost-Brabant: “Via het sectorplan kunnen werkzoekenden en mensen die met ontslag bedreigd worden, met behulp van begeleiding en om- of bijscholing instromen in kansrijke beroepen in de regio. Wij als Leren en Werken zijn vooral aan zet bij vacatures met een leercomponent. Daar zoeken we dan passende kandidaten bij, die afkomstig kunnen zijn uit WW of bijstand, maar ook via re-integratiebedrijven of de Sociale Werkvoorziening. Of het zijn mensen die zelf bij ons als klant langskomen.”

Nieuw werk
Het Sectorplan Noordoost-Brabant loopt tot en met 2018. De ambitie is om dan 800 werkzoekenden naar ander werk te hebben begeleid, binnen dezelfde sector of daarbuiten. In de trajecten wordt gebruik gemaakt van Brug-WW en een baangarantie voor tenminste een jaar. In augustus jl. werd het 300e traject bereikt: het plan is dus goed op schema. Het Servicepunt Leren en Werken heeft ruim 50 van die 300 trajecten geïnitieerd. Hans: “Een voorbeeld is een traject voor boomkwekers, waarmee we 14 BBL-trajecten hebben kunnen starten bij in totaal 8 bedrijven. Andere sectoren waarin via het sectorplan nieuw werk wordt gevonden, zijn logistiek, beveiliging, ICT en metaalindustrie.”
Via Agrifood wordt overigens ook de co-financiering van het Leerwerkkloket geregeld. “Alle gemeenten in de regio dragen bij aan Agrifood. Het is plezierig dat dit samenwerkingsverband er is. Partners weten ons te vinden en betrekken ons graag bij initiatieven. Vanuit AgriFood wordt momenteel bijvoorbeeld ook extra aandacht besteed aan de onderkant van de arbeidsmarkt.”

Lees meer over het Sectorplan Noordoost-Brabant

TOP  
Ria Akkersdijk en Sabine Eggermont met pensioen
 
Vrijdagmiddag 29 augustus jl. hielden Ria Akkersdijk en Sabine Eggermont in het Utrechtse café Le Journal een gezamenlijke afscheidsborrel. Beide dames zijn prominenten van het eerste uur bij Leren en Werken, respectievelijk als projectleider van Leerwerkloket Friesland en  als communicatie-adviseur bij Leerwerkloket Haaglanden/Zuid-Holland Centraal. Zij gaan nu genieten van een welverdiend pensioen.

Landelijk Programmamanager Marianne Zoetmulder typeerde beide dames als echte ‘mensen-mensen’ die elk op eigen wijze het vermogen hebben om zaken van de grond af op te bouwen. “Zo heeft Sabine de aanzet gegeven tot onze samenwerking met het Festival van het Leren, en Ria heeft een regionale aanpak geëntameerd voor het bevorderen van taalvaardigheid.” Vervolgens werden Ria en Sabine door de collega’s van hun eigen Leerwerkloket in het zonnetje gezet. Alle aanwezigen kregen een afscheidskaart met kleurige klaprozen, symbool van de veerkracht die het Programma Leren en Werken kenmerkt, aldus Sabine en Ria.

Lees ook de afscheidsinterviews met Ria Akkersdijk en Sabine Eggermont.
TOP  
Geslaagde bijeenkomst ‘Rendement op taal’ in Amersfoort
Ruim vijfentwintig ondernemers en HR-functionarissen en twintig taalaanbieders en partnerorganisaties bezochten woensdagochtend 6 september de bijeenkomst ‘Rendement op taal - wat levert investeren in taal op?’ in Amersfoort. Deze ochtend was georganiseerd door de Leerwerkloketten Utrecht, Amersfoort en FoodValley samen met de Stichting Lezen en Schrijven. Doel van de bijeenkomst was, de aanwezige werkgevers te informeren over het Taalakkoord en hen te inspireren over mogelijkheden om de taalvaardigheid in hun bedrijf te verbeteren.

Lees verder


TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Matthieu Mes
 
“Leven lang ontwikkelen-route voor kwetsbare jongeren”  
Matthieu Mes is senior consultant bij CINOP Advies    

We hebben in Nederland met het MBO een prachtig opleidingsstelsel dat uitmondt in diploma’s gebaseerd op erkende kwalificaties. Voor zo’n 85 procent van de leerlingen werkt dit. Voor de overige 15 procent niet: de kwetsbare jongeren die niet in staat zijn een volledige kwalificatie te behalen binnen een vastgestelde tijd. Denk onder meer aan jongeren die uitstromen uit het speciaal onderwijs, met ernstige sociale problemen of autisme. Voor hen is de overgang vanuit een beschermde leeromgeving naar een groot ROC enorm: ze raken verloren. Bijna 40 procent van deze groep valt uit zonder diploma. En degenen die wel een diploma halen, doen het daarna minder goed op de arbeidsmarkt dan degenen die hun loopbaan werkend begonnen: zie hiervoor het onderzoek ‘MBO niet zaligmakend - perspectief op werk voor Pro-leerlingen’ van Selle van der Woude uit 2015.

Voor de groep kwetsbare jongeren zou een ‘leven lang ontwikkelen’-route in bekostigd onderwijs veel beter zijn. Zij zouden niet op 18-jarige leeftijd moeten kiezen voor óf doorleren óf aan het werk, maar de mogelijkheid moeten krijgen om te leren via de werkvloer en zo hun kwalificaties stapsgewijs te laten groeien. Denk aan combinaties van de Boris-methodiek, deelkwalificaties of branchecertificering. Successen kunnen ervaren is heel belangrijk. Leren vanuit je talenten en certificering van wat je wél kunt. Dicht op de arbeidsplaats en de vakvaardigheden en in eigen tempo. En dat geldt zeker niet alleen voor ‘kwetsbare’ groepen!

Een verdere flexibilisering van het MBO biedt hiervoor kansen. Op dit moment bestaat maatwerk vooral voor volwassenen en via niet-bekostigd onderwijs. De voor jongeren ontwikkelde Boris-methodiek staat nog te ver af van verzilvering. We moeten zoeken naar manieren om ook ‘kleine’ deelkwalificaties een civiel effect te geven. Een hoopvolle ontwikkeling is de leerling/gezel/meester-structuur die momenteel vorm krijgt in de Ambachtsacademie. En er zijn voorbeelden uit het verleden, zoals de Hoofdelijk Versnelde Scholing van de Centra Vakopleiding. Voor het bieden van maatwerk en extra begeleiding is veel expertise aanwezig in VSO en praktijkonderwijs.

Graag zou ik zien dat alle betrokken partijen krachtig en creatief meewerken aan passende leerwerkmogelijkheden met perspectief voor degenen die het zonder extra hulp niet redden.

Matthieu Mes
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio’s.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2017 zijn
 • donderdag 28 september
 • donderdag 23 november

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.

Ook vast voor de agenda: op maandag 6 november wordt een landelijke leerwerkdag georganiseerd voor alle medewerkers van de Leerwerkloketten en onze landelijke en regionale stakeholders. Meer informatie volgt.
Op maandag 6 november zullen daarom alle Leerwerkloketten gesloten zijn.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Trainee en Laaggeletterdheid
Shimona Malaihollo, 06-21148671, shimona.malaihollo@uwv.nl

Trainee
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.