Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Juli 2018, jaargang 9, nummer 4
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Accenten
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Leerwerkloket Noordoost-Brabant heeft drive om te helpen
September Maand van Leren en Werken 2018
Jaarbericht Leren en Werken 2017 uitgereikt aan ambassadeurs
Leerwerkdag 5 november 2018
‘Talent in de Keuken’ maakt van zij-instromers vakbekwame koks
SER gaat voor Nationale Doe-agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’
Pilots Flexibilisering: individuele leerroutes in deeltijd-HO
Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfheerenlanden willen meer kansen voor jonge vrouwen
Lelystad stoomt werkzoekenden klaar voor nieuwe banen
Over Leren en Werken gesproken: Karin Adriaanse. “Leren en werken heeft me gebracht waar ik ben”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
TOP  
Accenten
 
Rond Leren en Werken is het momenteel behoorlijk druk. Door de aantrekkende economie krijgen bedrijven hun vacatures moeilijker vervuld, en moet zittend personeel meer dan ooit ‘up to date’ blijven. Scholing is ‘booming business’. Daarbij kristalliseert de rol van de Leerwerkloketten zich steeds verder uit. Onze meerwaarde blijkt vooral te zitten in het verbinden van de diverse dienstverlening die al in de regio voorhanden is, waardoor samenhangende leerwerkroutes mogelijk worden. Wij gaan daarbij niet op de stoel van onze partners zitten, maar voegen onze brede kennis op het gebied van opleidingen en werkend leren toe. Zo kunnen we veel doen terwijl we toch ‘klein maar fijn’ blijven zijn, zoals ambassadeur Leren en Werken Adriana Stel (STOOF) opmerkte bij de uitreiking van het Jaarbericht Leren en Werken 2017.

In deze INFO staat de regio Noordoost-Brabant in de schijnwerpers. Hier is de inzet van het Leerwerkloket stevig verbonden met het samenwerkingsverband AgriFood Capital en met de werkgeversdienstverlening in de regio. Zo heeft elk Leerwerkloket zijn eigen accenten afhankelijk van de regionale arbeidsmarkt en de prioriteiten van zijn partners. De koksopleiding voor zij-instromers in Nijmegen en de aandacht voor (verborgen) werkloosheid onder jonge vrouwen in de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn voorbeelden daarvan.

Het landelijk Taalakkoord Werkgevers krijgt in steeds meer regio’s een extra boost in de vorm van een regionaal taalakkoord. Dat is een breed samenwerkingsverband van instanties gericht op het vergroten van de taalvaardigheid in de regio. Bedrijven die het Taalakkoord Werkgevers hebben ondertekend, kunnen van deze infrastructuur gebruik maken om daadwerkelijk aan de slag te gaan met taalscholing van hun werknemers.

Ik kijk al uit naar september, een maand die belooft te bruisen van activiteiten. Allereerst vindt dan de Maand van Leren en Werken plaats, met overal in het land laagdrempelige activiteiten gericht op ‘blijven leren’. Het Festival van het Leren kickt off op 6 september in Hengelo. Verder organiseert het Landelijk Programmateam Leren en Werken op 27 september een landelijk congres rond het Taalakkoord Werkgevers.

Voor het zo ver is, wens ik iedereen een mooie zomer!

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Ditmaal verwelkomt het Programma Leren en Werken vooral werkgevers en taalaanbieders uit de regio’s Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord, waar onlangs regionale taalakkoorden zijn afgesloten. Betrokken instanties werken samen om de taalvaardigheid in de regio te vergroten en bieden tevens een infrastructuur voor bedrijven die zich inzetten voor taal op de werkvloer.

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Purmerend
 • Zaan Primair
 • Agora
 • Besturen Voortgezet Onderwijs Zaanstad
 • Bestuur MBO Regiocollege Zaanstad
 • Kinderopvang: Freekids
 • Stichting ’t Lokaal
 • Van ’t Hek Groep BV
 • Jumbo Monique
 • d'Oude Waegh
 • Leerwerkrestaurant Stoer
 • BUCH Gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
 • Europastry
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • De Bieb voor de Zaanstreek
 • Bibliotheek Purmerend
 • IVIO-opleidingen
 • Fiolet taaltrainingen
 • Edinova
 • ReadSpeaker
Subsidieregeling Tel mee met Taal: extra indieningsronde!
Vanaf 1 augustus a.s. start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers, regionale samenwerkingsverbanden en instellingen die zich richten op laagtaalvaardige ouders.
Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. Op is op, dus wees er snel bij! Informatie over voorwaarden en indieningsprocedure vind je hier.

Congres ‘Taal op de werkvloer’: 27 september 2018
Het landelijke congres ‘Taal op de Werkvloer’ georganiseerd door het Programma Leren en Werken wordt dit jaar gehouden op donderdag 27 september 2018. Nadere informatie volgt.

Congres ‘Tel mee met Taal’: 19 november 2018
Tel mee met Taal organiseert dit jaar opnieuw een congres voor iedereen die zich inzet of wil inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Het congres vindt plaats op maandag 19 november 2018 in Theater de Meervaart te Amsterdam.

Taalakkoord in praktijk: Aafje Hulpthuis
Zorgorganisatie Aafje Hulpthuis heeft het Taalakkoord getekend en is daarna de samenwerking met het Leerwerkloket en de Stichting Lezen & Schrijven gestart. Gezamenlijk hebben zij de taalscholing opgezet en uitgevoerd. Lees hier hoe dat is gegaan.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
TOP  
Leerwerkloket Noordoost-Brabant heeft drive om te helpen
In Noordoost-Brabant (NOB) werken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen in AgriFood Capital met als doel Noordoost-Brabant te laten uitgroeien tot topregio in agrifood. Het Leerwerkloket is deel van dit samenwerkingsverband.
“Instroom, dat is waar we op dit moment vooral mee bezig zijn”, vertelt projectleider Hans Richters. “Alle partijen betrokken bij leren en werken in onze regio hebben te maken met een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel. We zien dat bedrijven meer dan voorheen open staan voor kandidaten die met behulp van scholing inzetbaar gemaakt kunnen worden.”

Lees verder

TOP  
September Maand van Leren en Werken 2018
Dit jaar roept het Programma Leren en Werken voor de vierde maal september tot de Maand van Leren en Werken uit. Deze maand organiseren de Leerwerkloketten en hun partners overal in het land activiteiten om aandacht te genereren voor een Leven Lang Leren. Dit mede in het licht van drie grote evenementen die in september worden gehouden: het Festival van het Leren, de Week van de Alfabetisering en de Week van de Loopbaan (NOLOC).

Festival van het Leren
Het jaarlijkse Festival van het Leren, in Nederland georganiseerd door Learn for Life, richt zich op het bevorderen van een Leven Lang Leren voor alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarbij is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. De nadruk ligt dit jaar op regionale festivals, met als nevendoel het creëren van duurzame strategische en inhoudelijke samenwerking rond een Leven Lang Leren. Niet alleen tijdens het Festival in september maar gedurende alle maanden van het jaar.

De Maand van Leren en Werken en het Festival van het Leren versterken elkaar. Voorbeelden van regio’s waar de voorbereidingen voor een regionaal festival op initiatief van het Leerwerkloket al intensief van start zijn gegaan, zijn Stedenvierkant (Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Harderwijk en tussenliggende gemeenten) en Twente. De landelijke kick-off van het Festival van het Leren is op 6 september 2018 in Hengelo.

Meld regionale activiteiten aan!
Het Programmateam Leren en Werken en de organisatie van het Festival van het Leren roepen de Leerwerkloketten en alle andere betrokken organisaties in de regio’s op om gedurende de maand september laagdrempelige activiteiten te organiseren om volwassenen te stimuleren tot een Leven Lang Leren. De activiteiten kunnen aangemeld worden op www.festivalvanhetleren.nl en op www.lerenenwerken.nl.

Inspiratie
In de Community op www.lerenenwerken.nl zijn portfolio’s te vinden van de Maand van Leren en Werken 2016 en 2015. In 2017 is er een mooi infographic gemaakt.
Meer informatie over het Festival van het Leren is te vinden op www.festivalvanhetleren.nl. Hier vind je ook tips en inspirerende voorbeelden, en je kunt je aanmelden voor de Nieuwsflits.
TOP  
Jaarbericht Leren en Werken 2017 aangeboden aan ambassadeurs
Tijdens de netwerkbijeenkomst van 14 juni 2018 werd even tijd ingelast voor een ‘juichmoment’. Uit handen van programmamanager Leren en Werken Marianne Zoetmulder ontvingen ambassadeurs Frank Smeets en Adriana Stel de twee eerste exemplaren van het Jaarbericht Leren en Werken 2017. Marianne: “In dit Jaarbericht spat de professionaliteit van de pagina’s. Ik ben trots op wat de Leerwerkloketten met beperkte menskracht tot stand brengen samen met hun regionale partners.”

Adriana Stel, als directeur van het scholingsfonds van de uitzendbranche STOOF al zo’n twaalf jaar nauw betrokken bij Leren en Werken: “Sinds de projectdirectie indertijd zijn de Leerwerkloketten landelijk dekkend geworden en enorm gegroeid. Gelukkig niet zozeer in omvang, want ik koester het motto ‘klein maar fijn’.” Frank Smeets, tevens lid van de kerngroep Taalakkoord en afkomstig uit de logistiek: “Het is goed terug te kijken op geslaagde projecten. Maar buiten wordt het steeds spannender: de kloof tussen vacature-eisen en de kwalificaties van kandidaten groeit nu de economie zo sterk aantrekt. Daarbij kampen sommige sectoren met hoge percentages laaggeletterden, in de logistiek wel 15-20 procent. Er is nog veel te doen!”

Een dag eerder kreeg Mariska ten Heuw, wethouder in Hengelo en ambassadeur Leren en Werken van het eerste uur, het Jaarbericht op locatie uitgereikt door Jenny Holtrop, projectleider Leren en Werken Twente. Mariska: “Ik vind het belangrijk dat het Leerwerkloket meer gaat focussen op werkenden, ZZP-ers en kleine werkgevers (MKB) om ook die groep in beweging te brengen om een Leven Lang te Leren en te ontwikkelen.”

Het Jaarbericht kan worden opgevraagd via info@lerenenwerken.nl. Tevens kun je een digitale versie downloaden via de beleidspagina in de Community op www.lerenenwerken.nl.
TOP  
Leerwerkdag 5 november 2018
Noteer vast in je agenda! Maandag 5 november vindt de jaarlijkse Leerwerkdag plaats. Evenals vorig jaar begint deze dag met een ochtendgedeelte voor alle medewerkers van de Leerwerkloketten. Zij krijgen een keuzeprogramma met inspirerende workshops aangeboden.
In de middag wordt het gezelschap uitgebreid met vertegenwoordigers van de stakeholders en partnerorganisaties van Leren en Werken. Dan zijn er lezingen en presentaties over belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en rond een Leven Lang Leren. Econoom Frank Kalshoven en Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf, hebben hun medewerking aan het programma al toegezegd.
Uiteraard is er op deze dag eveneens ruime gelegenheid om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

Binnenkort volgt meer informatie over locatie en programma van de Leerwerkdag 2018.

TOP  
‘Talent in de Keuken’ maakt van zij-instromers vakbekwame koks
 
In Nijmegen worden sinds mei 2018 28 zij-instromers opgeleid tot vakbekwame koks. Dit project ‘Talent in de Keuken’ is een initiatief van het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen, UWV Werkbedrijf, ROC Nijmegen, SBB en horecaondernemers, en wordt ondersteund met subsidies van de Provincie Gelderland en het Ondernemersfonds Nijmegen. Marian Boumans, projectleider van Leerwerkloket Rijk van Nijmegen: “Het leerwerktraject is voortgekomen uit een groot tekort aan koks in onze regio. Daarom kwamen we op het idee om zij-instromers te gaan inzetten. Voor het project was direct veel belangstelling zowel van werkzoekenden als vanuit de restaurants.”

Lees verder

 
TOP  
SER gaat voor Nationale Doe-agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’
 
Al jarenlang wordt er gepraat over Leven Lang Leren, maar een vanzelfsprekende en positieve leercultuur is in Nederland nog altijd niet goed van de grond gekomen. De ministers van Onderwijs en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen daar verandering in brengen en hebben de SER gevraagd een aanjaagfunctie te vervullen. In dat kader vond op woensdag 30 mei 2018 in Rijswijk een drukbezochte bijeenkomst plaats. Tijdens deze middag stonden praktijkvoorbeelden en regionale initiatieven centraal. “De echte doorbraak moet vanuit de regio’s plaatsvinden”, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. “Daar zijn al heel mooie projecten die wellicht opgeschaald kunnen worden en waar andere regio’s van kunnen leren. Door onderlinge verbindingen te leggen en samen op te trekken, kunnen we met z’n allen een mooi bouwwerk van gerichte acties maken.”
De middag leverde veel inspiratie én markeerde een eerste stap naar een gezamenlijke Nationale Doe-agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

De aanwezige vertegenwoordigers van initiatieven lieten hun contactgegevens achter. Anderen die mee willen doen, kunnen een e-mail sturen naar doorbraakllo@ser.nl.

Een verslag van de bijeenkomst vind je hier.


TOP  
Pilots Flexibilisering: individuele leerroutes in deeltijd-HO
Sinds 2016 lopen in het HBO-deeltijdonderwijs de zogeheten Pilots Flexibilisering. Patrick Leushuis van het Ministerie van OCW gaf tijdens de netwerkbijeenkomst van 14 juni 2018 hierop een toelichting. Hierna vertelde Jeroen Berendsen van de Hogeschool Utrecht hoe bij de opleiding Economie studeren met ‘leeruitkomsten’ in praktijk wordt gebracht.
Patrick Leushuis: “Aanleiding voor de pilots was, dat de instroom in het HBO-deeltijdonderwijs geleidelijk steeds verder terugliep De oorzaak was dat dit onderwijs te veel leek op een aftreksel van het voltijdonderwijs en niet voldoende maatwerk bood aan de studenten, vaak al aan het werk en met uiteenlopende achtergronden en werkervaring. Nu wordt ingezet op een modulaire aanpak waarmee de student een individuele leerroute kan samenstellen.”

Lees verder

TOP  
Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfheerenlanden willen meer kansen voor jonge vrouwen
In 2016 merkte Ricardo Choenni, toen adviseur bij Leerwerkloket Drechtsteden, dat bij de aanpak jeugdwerkloosheid voornamelijk plaatsingen tot stand kwamen voor jongens. Ook bij laagopgeleide vrouwen is blijkbaar sprake van een glazen plafond. Ricardo: “Leerwerktrajecten werden voornamelijk aangeboden in technische richtingen, wat vaak niet aansluit op de belangstelling en opleidingsrichting van vrouwelijke kandidaten. We hebben onderzoeksbureau AO Consult de opdracht gegeven om in Drechtsteden de groep jonge vrouwen zonder startkwalificatie nader in kaart te brengen. Dat bleek een lastige klus. Onder hen zit een flinke groep ‘onzichtbare’ jongvolwassenen die geen uitkering ontvangen en geen onderwijs volgen, met name in de leeftijd zo tussen de 20 en 24 jaar.”

Kansen zoeken
Toen Ricardo in 2017 projectleider werd van Leerwerkloket Alblasserwaard Vijfheerenlanden kwam hij in die regio dezelfde problematiek tegen. Ook daar waren jonge vrouwen zonder startkwalificatie onvoldoende in beeld en waren er voor hen minder mogelijkheden dan voor jonge mannen.
Door de inzet van Ricardo is het tij nu gekeerd. “In Drechtsteden maakt het nieuwe college van B&W zich nu sterk voor de kansen van jonge vrouwen. Zo is hetbedrijf Picnic binnengehaald in de gemeente dat vacatures aanbiedtspeciaal voor deze groep. Ook in Alblasserwaard Vijfheerenlanden wordt actief ingezet op scholing en werkgelegenheid voor jonge vrouwen zonder startkwalificatie. Omscholing naar technische beroepen is een mogelijkheid, en verder bieden in deze regio de detailhandel, horeca, veehouderij en optiek goede mogelijkheden.”

 
TOP  
Lelystad stoomt werkzoekenden klaar voor nieuwe banen
In het juninummer van de nieuwsbrief ‘Uitvoering ESF in Actie’ van Uitvoering van Beleid staat een inspirerend artikel over een nieuwe formule waarmee de gemeente Lelystad mensen vanuit de bijstand aan het werk wil krijgen. Niet de werkzoekende is het uitgangspunt, maar de baan. In de pilot Nieuwe Banen zoekt de gemeente - met steun van ESF (SITS Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking) - naar nieuwe banen in de regio. Hiervoor worden werkzoekenden op maat klaargestoomd. Gezocht wordt naar werk dat er nog niet is maar eraan komt, zoals de groeiende vraag naar ondersteuning van ouderen in de wijk of de komst van enkele nieuwe wegrestaurants. De ideeën voor nieuwe banen ontstaan in sociale laboratoria: werksessies met per sessie tien werkgevers, drie werkzoekenden en vier professionals van de gemeente.

Klaarstaan
Nieuwe Banen kent vier routes naar werk. De eerste route is de stapelbaan: werkgevers die groei verwachten maar niet een fulltime baan kunnen bieden; samen lukt dit wel. De tweede route is de ontwikkelbaan, waarbij mensen door een keten van bedrijven samen getraind worden in het ontwikkelen van vaardigheden. De derde route is de baan die door kleinschalige groei ontstaat in het MKB. De vierde route betreft banen door grootschalige groei, zoals een groot magazijn van acht modemerken uit Spanje, dat zich binnenkort in Lelystad vestigt. De trainingen lopen deels via het gemeentelijk werkbedrijf, deels via de potentiële werkgever en deels via de sociale werkvoorziening. De formule mikt erop, dat zodra de baan beschikbaar is, er iemand klaarstaat die meteen aan de slag kan. In mei 2019 sluit het project af en dan zal bekend zijn of het doel – 30 tot 50 plaatsingen – is gehaald.

Lees hier het volledige artikel.
TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Karin Adriaanse
“Leren en werken heeft me gebracht waar ik ben”
Karin Adriaanse is senior beleidsmedewerker bij de Directie Participatie & Decentrale voorzieningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Leren en werken was en is voor mij altijd een vanzelfsprekende combinatie. Na mijn havo-diploma ben ik gaan werken in een boekhandel. En hoewel dat best een leuke baan was voor een fervent lezer zoals ik ben, wist ik na drie maanden dat dit niet mijn toekomst was. Mijn oude liefde ‘geschiedenis’ werd voor mij een concreet doel. Ik besloot me in te schrijven voor avond-vwo en daarna wilde ik geschiedenis gaan studeren.
De avondschool heb ik gecombineerd met mijn baan in de boekhandel. Ik kon mijn uren een beetje aanpassen, zodat ik drie avonden in de week van half zeven tot half elf in de schoolbanken zat.

In 1977 was ik de trotse eigenaar van een vwo-diploma. Vervolgens ben ik geschiedenis gaan studeren in Leiden. De boekhandel ben ik nog lang trouw gebleven: op donderdagavond en zaterdag stond ik in de winkel en in de zomer deed ik de schoolboeken. Op een gegeven moment wilde ik wel iets anders en kon ik een zomer aan de slag als secretaresse van de directeur van Museum Boerhaave, het Leidse wetenschapsmuseum over de geschiedenis van onder meer natuur- en scheikunde, biologie en sterrenkunde. Ook mocht ik daar rondleidingen geven. Dat heb ik gedaan tot het museum naar een andere locatie ging verhuizen. Mijn laatste baan tijdens mijn studie was als alfahulp. Hulp in de huishouding bij mensen die dat niet zelf konden, een paar ochtenden in de week.

En toen was ik afgestudeerd en op zoek naar een ‘echte’ baan. Dat was in 1988, een tijd van werkloosheid. Dat ik voor drie maanden als secretaresse kon beginnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond ik prima. Dat is nu bijna dertig jaar geleden. Ik ben gebleven, en via verschillende functies bij verschillende directies groeide ik door naar mijn huidige baan.
Dat ik nu beleidsdossiers over leren en werken behartig, maakt de cirkel rond. Ik leer nog elke dag, en kijk met tevredenheid terug op al die jaren dat ik zelf leren en werken combineerde. Het heeft me gebracht waar ik nu ben: op een mooie plek waar ik een steentje bij kan dragen aan een leercultuur waarin iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan kan blijven ontwikkelen. 

Karin Adriaanse
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De data van de komende netwerkbijeenkomsten zijn:
 • Donderdag 20 september 2018 in Social Impact Factory
 • Donderdag 1 november 2018 in Social Impact Factory
 • Donderdag 13 december 2018 in Social Impact Factory
De Social Impact Factory is dichtbij NS-station Utrecht Centraal. De netwerkbijeenkomsten worden gehouden van 9.30-12.30 uur. Aansluitend is er een netwerklunch.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.

Noteer ook in je agenda: maandag 5 november 2018 Leerwerkdag 
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Kiki Kros, 06-21121125, kiki.kros@lerenenwerken.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.