Info Leerwerkloketten in een nieuw jasje www.lerenenwerken.nl  |  Online versie  |  Afmelden
Leren en werken
19 juni 2019
INFO Leerwerkloketten
 
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten en over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.
Wilt u de INFO Leerwerkloketten ook ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.
 
 
 
In dit nummer
 
 
 
Nieuw jasje
Jullie zien het meteen: de INFO Leerwerkloketten heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ook hebben we besloten de nieuwsbrief voortaan wat korter te maken en vaker te laten verschijnen. Zo hopen we onze lezers actueler op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen en de leestijd per keer wat te bekorten.
Lees verder
 
 
Tel mee met taal
 
Subsidieregeling Tel mee met Taal: nieuwe aanvraagronde
Met ingang van 1 juni 2019 is de nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling Tel mee met Taal geopend. Deze loopt tot en met 30 september 2019. Met de subsidieregeling Tel mee met Taal willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers.
Lees verder
 
 
Irado
Taalvriendelijkheid op de werkvloer van Irado
Dinsdag 16 april 2019 vond in Schiedam de werkgeversbijeenkomst ‘Taalvriendelijkheid op de werkvloer’ plaats, een initiatief van de Gemeente Rotterdam, de Leerwerkloketten uit de regio, de Lions en Stichting Lezen & Schrijven. Gastheer was afvalverwerker Irado. André Hertog, de directeur van Irado: “Wij weten uit ervaring dat je er als bedrijf baat bij hebt. Naast dat de medewerkers meer zelfvertrouwen krijgen, wordt ook hun ziekteverzuim lager en presteren en communiceren ze beter.”
Lees verder
 
 
Nieuws en inspiratie Taalakkoord Werkgevers
De website www.taalakkoord.nl biedt nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. U vindt er een overzicht van alle toegetreden organisaties. De website bevat inspirerende praktijkverhalen en tips hoe werkgevers hun werknemers kunnen helpen taalvaardiger te worden.
 
 
 
Vragen over het Taalakkoord Werkgevers of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen en contactgegevens www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
 
 
 
Twente werkt aan transparante opleidingsmarkt
Op initiatief van NRTO, de brancheorganisatie van de private opleiders, wordt in Twente een digitale tool ontwikkeld waarmee iedereen in een paar stappen de voor hem of haar juiste opleiding kan vinden. Het is de bedoeling dat alle cursussen en opleidingen er in staan, zowel van publieke als van private aanbieders.
Lees verder
 
 
 
Tilburg University doet mee aan Maand van Leren en Werken
In Midden-Brabant is Tilburg University, in de persoon van Ton Wilthagen, volop betrokken bij de Maand van Leren en Werken. 19 september wordt de Dag van Werken en Leren/Leven Lang Ontwikkelen, met een aan dit thema gewijde conferentie.
Lees verder
 
Ton Withagen
 
Theo van Duijl
 
Theo van Duijl ondersteunt Leerwerkloketten op SROI
Theo van Duijl werkt sinds kort bij het Programmateam Leren en Werken als landelijk adviseur SROI. Hij leerde het klappen van de zweep in Rijnmond. Daar heeft hij de SROI-advisering opgezet en uitgevoerd, vooral met betrekking tot scholing.
Lees verder
 
 
Logo Academie Leerwerkloketten
Academie Leerwerkloketten: aanmelden mogelijk voor module HR-advies
Op 18 juni en 2 juli organiseert de Academie Leerwerkloketten de module HR-advies, ditmaal met als trainer Titia Fluks, senior ondernemersadviseur bij Leerwerkloket Midden-Brabant.

Deelnemers aan de module HR-advies vergroten hun kennis van relevante thema’s op HR-gebied en ontwikkelen vaardigheden op het gebied van werkgeversdienstverlening. Ook komen de context waarbinnen advies aan werkgevers wordt gegeven aan de orde evenals de relatie met (mogelijke) samenwerkingspartners daarbij.

Meer informatie en aanmelden via het inloggedeelte op www.lerenenwerken.nl of per mail via academie@lerenenwerken.nl.
 
 
 
Intervisie-aanbod voor professionals arbeidsmarktregio’s
Het ministerie van SZW biedt medewerkers van arbeidsmarktregio’s het ondersteuningstraject ‘intervisie en kennisdeling’ aan. Met als doel een gecoördineerde werkgeversdienstverlening en optimale samenwerking in de regio’s. Ook professionals Leren en Werken kunnen intervisie krijgen.
Lees verder
 
 
 
Achter de schermen: Fleur Noy
“Leren en Werken is een breed en boeiend werkveld”

Fleur Noy (27) is sinds november 2017 projectmedewerker bij het Programmateam Leren en Werken. Ze ondersteunt samen met Gera de Vries de Leerwerkloketten bij de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.
Lees verder
 
Fleur Noy
 
 
Meer weten over Leren en Werken?
Raadpleeg dan onderstaande sites
www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals, de Community Leren en Werken.

www.taalakkoord.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer.

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid.

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden.

www.S-BB.nl
Website van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
 
 
 
Landelijk Programmateam Leren en Werken
Wie doet wat
Het Landelijk Programmateam Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.
Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Teamsecretaresse
Liz Rijkse, 06-25127527, liz.rijkse@lerenenwerken.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwreken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijke coördinatie Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Isolde Hoomans, 06-11263389, isolde.hoomans@uwv.nl

Trainee
Lina Alloush, 06-14895414, lina.alloush@uwv.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
 
 
 
Colofon
De INFO Leerwerkloketten is een uitgave van het Landelijk Programmateam Leren en Werken. Redactieadres: silvia.groot@uwv.nl.

De redactie houdt zich aanbevolen voor nieuwsberichten en suggesties!
 
 
 
Volg ons ook op social media
Linkedin   Twitter   Facebook
 
 
U ontvangt deze mail omdat u heeft aangegeven de INFO Leerwerkloketten van Leren en Werken te ontvangen.
Over Taalakkoord                 Over Leren en Werken               Aanmelden               Afmelden