Succesvolle activiteiten tijdens de MvLW www.lerenenwerken.nl  |  Online versie  |  Afmelden
Leren en werken
1 oktober 2019
INFO Leerwerkloketten
 
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten en over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.
Wilt u de INFO Leerwerkloketten ook ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.
 
 
 
In dit nummer
 
 
Maand van Leren en Werken
Succesvolle activiteiten
De Maand van Leren en Werken is ook deze septembermaand succesvol verlopen. Overal in het land organiseerden de Leerwerkloketten samen met hun partners laagdrempelige activiteiten om aandacht te vragen voor Leven Lang Ontwikkelen. Ook zijn er veelbelovende nieuwe initiatieven. In dit nummer van de INFO lees je onder meer over Social Return On Investment en over een Roosendaals doorscholingsproject voor thuishulpen.
Lees verder
 
 
Leerbouwen
Leerbouwen combineert vakkennis en taal
Dat taal op de werkvloer en leren en werken in de bouw prima samengaan, laat bouwopleider Leerbouwen zien. In samenwerking met het Noorderpoort College Groningen zorgt Leerbouwen ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en Wajongers, hun taalvaardigheid verbeteren en tegelijk vaardigheden leren om in de bouw aan de slag te kunnen.
Lees verder
 
 
Nieuws en inspiratie Taalakkoord Werkgevers
De website www.taalakkoord.nl biedt nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. U vindt er een overzicht van alle toegetreden organisaties. De website bevat inspirerende praktijkverhalen en tips hoe werkgevers hun werknemers kunnen helpen taalvaardiger te worden.
 
 
 
Vragen over het Taalakkoord Werkgevers of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen en contactgegevens www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
 
 
Klusteam Meerbouw
Theo van Duijl: “Zorg dat SROI leuk is voor alle partijen”
Sinds november 2018 werkt Theo van Duijl als senior adviseur Social Return On Investment (SROI) bij het Landelijk Programmateam. “SROI is veel breder dan banen en stages bieden. Door bedrijven te helpen hun SROI-verplichtingen vorm te geven, zet je je als Leerwerkloket op de kaart.”
Lees verder
 
 
Diploma-uitreiking HBH-plussers
Roosendaal plust thuishulpen op
Drie Roosendaalse zorgbedrijven zijn bezig hun hulpen bij huishouding (HBH’s) ‘op te plussen’. Zo kan beter gebruik gemaakt worden van hun maatschappelijke rol en signaalfunctie doordat zij bij mensen thuis komen. Selwin Umar, projectleider Leerwerkloket West-Brabant: “Het mes snijdt aan meerdere kanten. Betere dienstverlening, doorgroei van medewerkers en doorstroom naar openstaande vacatures.”
Lees verder
 
 
scholing-ontwikkeling
SER actief met Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen
Naar aanleiding van het Skills Strategy Diagnostic report van de OECD is de SER in april 2017 gestart met de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen, gericht op het versterken van de leercultuur in Nederland. Deze Actie-agenda bestaat uit drie onderdelen: verzamelen van goede voorbeelden, adviseren en in gesprek gaan over wetgeving en beleid, en bevorderen van kennisdeling en samenwerking.

Op woensdag 27 november 2019 organiseert de SER samen met de ministeries van OCW, SZW en EZK en het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen een landelijke conferentie Leven Lang Ontwikkelen. Hiervoor kun je je nu al aanmelden.

Meer over de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen is te vinden op een speciale website. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief en lid worden van de LinkedIn groep.
 
 
Rijksschoonmaakorganisatie
Rijksschoonmaakorganisatie ondersteunt medewerkers bij loopbaanstappen
Schoonmakers, facilitair medewerkers, chauffeurs of beveiligers zijn de laatste jaren steeds vaker in dienst van de rijksoverheid. Met steun van het A+O fonds Rijk is onlangs onderzocht wat deze medewerkers, werkzaam in de laagste loonschalen, nodig hebben om te kunnen doorgroeien. Ferdi Ersoz, junior HRM-medewerker bij de Rijksschoonmaakorganisatie: “Veel schoonmakers zijn laagopgeleid; ze weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn voor een opleiding of een carrièrestap. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevende het gesprek op een goede manier aankaart en doorgroeimogelijkheden bespreekbaar maakt.” De beheersing van de Nederlandse taal is vaak een struikelblok. De Rijksschoonmaakorganisatie (al enkele jaren aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers) biedt medewerkers die dat willen daarom altijd een taalcursus aan.

Lees het artikel over het onderzoek van het A+O fonds Rijk en de aanpak van de Rijksschoonmaakorganisatie 
 
 
Academie Leerwerkloketten
Module ‘Organisatie van leerwerktrajecten in een krappe arbeidsmarkt’
Scholing is een belangrijk instrument om de afstand tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. In de module ‘Organisatie van leerwerktrajecten in een krappe arbeidsmarkt’ delen onderwijs- en arbeidsmarktprofessionals hun kennis en ervaring. Met als doel een optimale inzet van ieders rol, instrumenten en financieringsbronnen (financial engineering).

De eerstvolgende training ‘Organisatie van leerwerktrajecten in een krappe arbeidsmarkt’ is op 14 nov en 28 nov 2019 in Utrecht. Meer informatie vind je in bijgaande flyer en in het inloggedeelte op www.lerenenwerken.nl
 
 
Jaarbericht Leren en Werken
Jaarbericht Leren en Werken 2018
In de zomerperiode verscheen het Jaarbericht 2018 van het Programma Leren en Werken. Naast een overzicht van de belangrijkste activiteiten geeft het Jaarbericht een kijkje op de werkvloer via een aantal praktijkvoorbeelden en vier portretten van Leerwerkloketten. Uit het voorwoord: “In 2018 is door de Leerwerkloketten enorm veel werk verzet in de dienstverlening  aan individuele klanten, tijdens bijeenkomsten en evenementen, in de samenwerking met partners en last but not least in het organiseren van leerwerktrajecten met bijbehorend budget.”

Het Jaarbericht kan worden opgevraagd via info@lerenenwerken.nl. Tevens kun je een digitale versie downloaden via de beleidspagina in de Community op www.lerenenwerken.nl.
 
 
 
Meer weten over Leren en Werken?
Raadpleeg dan onderstaande sites
www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals, de Community Leren en Werken.

www.taalakkoord.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer.

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid.

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden.

www.S-BB.nl
Website van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
 
 
 
Landelijk Programmateam Leren en Werken
Wie doet wat
Het Landelijk Programmateam Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.
Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Teamsecretaresse
Elif Bitlisli, 06-29 07 35 49, elif.bitlisli@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwreken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijke coördinatie Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Michiel Beffers, 06-29387006, michiel.beffers@uwv.nl

Trainee
Lina Alloush, 06-14895414, lina.alloush@uwv.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
 
 
 
Colofon
De INFO Leerwerkloketten is een uitgave van het Landelijk Programmateam Leren en Werken. Redactieadres: silvia.groot@uwv.nl.

De redactie houdt zich aanbevolen voor nieuwsberichten en suggesties!
 
 
 
Volg ons ook op social media
Linkedin   Twitter   Facebook
 
 
U ontvangt deze mail omdat u heeft aangegeven de INFO Leerwerkloketten van Leren en Werken te ontvangen.
Over Taalakkoord                 Over Leren en Werken               Aanmelden               Afmelden