Leerwerkdag 2019: Iedereen een droombaan www.lerenenwerken.nl  |  Online versie  |  Afmelden
Leren en werken
3 december 2019
INFO Leerwerkloketten
 
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten en over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.
Wilt u de INFO Leerwerkloketten ook ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.
 
 
 
In dit nummer
 
 
 
Leren en werken is ‘hot’
Ditmaal een INFO die bol staat van de succesvolle activiteiten en nieuwe initiatieven. De Leerwerkloketten zijn volop aan de slag in hun regio om samen met partners de dienstverlening steeds meer af te stemmen op de behoeften van werkzoekenden, werkenden en bedrijven.
Lees verder
 
 
Maand van Leren en Werken
Leerwerkdag 2019: Iedereen een droombaan
Maandag 4 november 2019 vond de jaarlijkse Leerwerkdag plaats. Een dag waarop alle medewerkers van de Leerwerkloketten bijeenkwamen om met en van elkaar te leren. Ruim honderdvijftig adviseurs, projectleiders, ondersteuners en een aantal collega’s van partnerorganisaties werden door het landelijk team Leren en Werken welkom geheten in het Van der Valk Hotel Utrecht. Zij kregen een programma voorgeschoteld vol inspiratie, kennisdeling en netwerken.
Lees verder
 
 
TMT Congres
Congres Tel mee met Taal 13 februari 2020: wat werkt?
Op donderdag 13 februari 2020 vindt het jaarlijkse Tel mee met Taal-congres plaats in Utrecht. Een congres voor iedereen die zich inzet, of wil inzetten, voor betere basisvaardigheden voor jong en oud. Op deze dag delen de aanwezigen succesvolle initiatieven die resultaat opleveren.
Taal op de werkvloer is een van de deelonderwerpen.

Meer informatie over het congres is te vinden op www.telmeemettaal.nl.
 
 
Nieuws en inspiratie Taalakkoord Werkgevers
De website www.taalakkoord.nl biedt nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. U vindt er een overzicht van alle toegetreden organisaties. De website bevat inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers  taalvaardiger te maken.
 
 
 
Vragen over het Taalakkoord Werkgevers of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Contactgegevens vindt u op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
 
 
 
SLIM: stimuleringssubsidie Leren en ontwikkelen in het mkb
Vanaf maart 2020 kunnen mkb-bedrijven subsidie krijgen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet een leerrijke werkomgeving in het mkb bevorderen. Meer informatie volgt begin 2020.
Lees het persbericht
 
 
Leren en Werken markt Twente
Twente kijkt terug op succesvolle Leren en Werken Markt
Op donderdag 7 november 2019 vond in de Gieterij in Hengelo een groots opgezette Leren en Werken Markt plaats. Voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, onderwijsprofessionals, UWV’s en gemeenten in Twente dé kans om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te informeren. Met bijna 1400 bezoekers werd het verwachte aantal van 1000 ruim overtroffen. Zestig werkgevers presenteerden hun vacatures en instroommogelijkheden.
Lees verder
 
 
LwL plus
Leerwerkloketten Plus: nog robuuster
Werkenden, werkzoekenden en werkgevers moeten betere ondersteuning krijgen bij hun leer- en ontwikkelvragen. Daarom zijn medio 2019 drie pilots gestart om te onderzoeken in hoeverre een robuustere inzet van de Leerwerkloketten de hiervoor benodigde regionale infrastructuur kan versterken. In Friesland, Twente en Rijnmond zijn op 6 juni 2019 de Leerwerkloketten Plus officieel van start gegaan. In elk van de drie regio’s krijgt de pilot een ander accent. De betrokken projectleiders vertellen ons graag de belangrijkste elementen uit hun ‘Plusplannen’.
Lees verder
 
 
DOORZAAM
DOORZAAM-congres ‘De kracht van een integrale aanpak’
Het eerste congres van DOORZAAM (voorheen STOOF), het scholingsfonds voor de uitzendbranche, vond plaats op 13 september 2019 in leerhotel ’t Klooster te Amersfoort. Centraal stond de integrale aanpak waarmee DOORZAAM wil bevorderen dat uitzendkrachten vitaal, met plezier en vaardig hun werk kunnen doen én dat zij zichzelf blijven ontwikkelen.

Tijdens het congres kwamen ook enkele uitzendkrachten aan het woord. Deze hadden afgelopen jaar meegedaan aan het traject ‘Alles-in-1 voor uitzendkrachten’ of ‘Duurzame Uitzendkracht’ of hadden een ScholingsVoucher gekregen. Zij vertelden over hun ervaringen en beantwoordden vragen. Allen gaven aan hoe dankbaar en blij ze zijn dat ze via DOORZAAM aan hun duurzame inzetbaarheid hebben kunnen werken.
Lees meer over het congres van DOORZAAM
 
 
webinar
Webinar ‘Leren en Werken: het kan!’
Woensdag 9 oktober 2019 vond een webinar plaats over de mogelijkheden van het Leerwerkloket. In dit webinar kwam aan de orde hoe je leren en werken kunt combineren en hoe je een carrièreswitch kunt maken. Ook werd Jacqueline Murre, leerwerkadviseur in Groot-Amsterdam, geïnterviewd en beantwoordde zij vragen die gesteld werden.

Het webinar ‘Leren en Werken: het kan!’ is nog steeds te bekijken via https://www.onlineseminar.nl/uwv/webinar/28287/leren-en-werken-het-kan!/. De informatie in het webinar is interessant en relevant voor werkzoekenden in alle regio's.
 
 
 
Module ‘De Leerwerkadviseur en de arbeidsmarkt’
Krappe en ruime arbeidsmarkt, kansrijke sectoren, beroepsbevolking; in hoeverre zijn deze begrippen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bekend? En hoe kan arbeidsmarktinformatie worden gebruikt in advies aan werkzoekenden en werkgevers? In de module ‘De Leerwerkadviseur en de arbeidsmarkt’ wordt dit aan de hand van verschillende bronnen uitgelegd. Aanmelden voor de eerstvolgende module op donderdag 19 december 2019 kan via www.lerenenwerken.nl/academie-leerwerkloketten.
 
 
 
Meer weten over Leren en Werken?
Raadpleeg dan onderstaande sites
www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals, de Community Leren en Werken.

www.taalakkoord.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer.

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden.

www.S-BB.nl
Website van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
 
 
 
Landelijk team Leren en Werken: wie doet wat
Het Landelijk team Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.
Landelijk Manager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Secretaresse
Elif Bitlisli, 06-29 07 35 49, elif.bitlisli@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijke coördinatie Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Leerwerkloketten Plus
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Michiel Beffers, 06-29387006, michiel.beffers@uwv.nl

Tevens betrokken bij Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
 
 
 
Colofon
De INFO Leerwerkloketten is een uitgave van Leren en Werken.
Redactieadres: silvia.groot@uwv.nl.

De redactie houdt zich aanbevolen voor nieuwsberichten en suggesties!
 
 
 
Volg ons ook op social media
Linkedin   Twitter   Facebook
 
 
U ontvangt deze mail omdat u heeft aangegeven de INFO Leerwerkloketten van Leren en Werken te willen ontvangen.
Over Taalakkoord                 Over Leren en Werken               Aanmelden               Afmelden