Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden nummer 4, maart 2014
Een zwaluw maakt nog geen zomer
Een veelgehoorde opmerking is: ‘Lichtpuntjes? Ik zie ze niet’. Als het over de arbeidsmarkt gaat, lijkt er een soort tweedeling te ontstaan van een groep mensen die de ontwikkelingen voor dit jaar met een optimistische blik tegemoet ziet en een groep voor wie ‘herstel’ als onrealistisch in de oren klinkt.
Met de huidige hoge werkloosheid en een recordaantal WW-uitkeringen valt niet te ontkennen dat de crisis de afgelopen 5 jaar op de arbeidsmarkt diepe sporen heeft nagelaten. Toch dienen zich de eerste lichtpuntjes aan. Een heel belangrijke is de stijging van het aantal uitzendvacatures. Eén op de drie WW’ers vindt weer werk via een uitzendbureau. Verder daalde in 6 van de 35 arbeidsmarktregio’s de WW-instroom. Het aantal nieuwe WW-aanvragen vanuit de bouwsector nam met 22 procent af. In vergelijking met januari 2013 vonden in januari van dit jaar 28 procent meer mensen weer een baan. Natuurlijk maakt één zwaluw geen zomer en is het herstel nog broos, maar de verwachtingen voor de economie zijn in ieder geval hoopvol. 
Lees de volledige column >>
 
Rob Witjes
Manager Arbeidsmarkt-informatie UWV

Twitter
@RobWitjes
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid
opnieuw gestegen 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

Werkloze beroepsbevolking in januari met 10.000 gestegen.
In januari waren 678.000 personen werkloos. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking.
De werkloosheid is in de afgelopen 3 maanden vrijwel gelijk gebleven.
Enerzijds nam het baanverlies toe, terwijl anderzijds relatief veel werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.
Aantal WW-uitkeringen in januari met 23.000 gestegen.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt 
De UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een maandelijkse uitgave en bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

460.500 WW-uitkeringen in januari 2014.
Toename WW onder jongeren en in seizoensgevoelige sectoren.
Een kwart meer uitkeringen dan in januari 2013.
Bijna 79.000 nieuwe WW-uitkeringen in januari 2014.
Meer uitkeringen 55-plussers beëindigd vanwege werkhervatting.
Meer vacatures ingediend bij UWV.
Kwart minder ingediende ontslagaanvragen.
 
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
Verschenen
Basiscijfers Jeugd
 
Basiscijfers Jeugd is een gezamenlijke uitgave van SBB en UWV. De publicatie geeft per arbeidsmarktregio informatie over bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden en ontwikkelingen op het gebied van stageplaatsen en leerbanen.

Ondanks recessie toename aantal leerbedrijven in de afgelopen 4 maanden.
Groei van het aantal mbo-vacatures met 5 procent.
Meer mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt verwacht.
Ruim 86.000 jongeren eind 2013 geregistreerd bij UWV als werkzoekend.
Toename van het aantal werkzoekende jongeren met 21 procent in het afgelopen jaar.

Lees het volledige rapport >>

 
 
 
Verschenen
Duiding arbeidsmarkt
ontwikkelingen
De notitie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen toont welke betekenis de recente economische ontwikkelingen hebben voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

De economie groeide in het vierde kwartaal 2013 met 0,7 procent. Voor 2014 verwacht het CPB 0,5 procent groei.
Indicatoren zoals uitzenduren en consumenten- en producentenvertrouwen ontwikkelen zich positief. 
Economisch herstel werkt met vertraging door op de arbeidsmarkt.
Voor 2014 worden minder banen verwacht, maar wel meer vacatures.
De werkloosheid loopt verder op. Eind 2014 verwacht UWV 485.000 WW-uitkeringen.

Lees de volledige notitie >>
 
 
 
Verschenen
Sectorbeschrijving Vervoer en opslag
De Sectorbeschrijving Vervoer en opslag biedt een actueel beeld van de tekorten en de overschotten op de arbeidsmarkt in deze sector.

De sector Vervoer en opslag profiteert als een van de eerste sectoren van de economische groei.
De werkgelegenheid in de sector Vervoer en opslag blijft hierdoor dit jaar op peil.
Een jarenlange krimp in de sector wordt hiermee tot staan gebracht.
Na 2014 is er ruimte voor groei van het aantal banen.
De sector kampt met een vergrijzingsgolf die sterker is dan die in andere sectoren.
Dit biedt kansen voor schoolverlaters en werkzoekenden in diverse beroepen.
   
Lees het volledige rapport >>
 
 
 
Verschenen
Cijfers en trends
 
In de maandelijkse uitgave Cijfers en Trends publiceert UWV de ontwikkeling en de meest recente cijfers over de wetten WW, IOW, WIA/IVA, WIA/WGA, WAO, WAZ, Wajong, ZW en Wazo. Deze cijfers zijn met een vertraging van anderhalve maand beschikbaar. De publicatie verschijnt halverwege de maand.

In december 2013 zijn 53.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Eind december 2013 liepen 437.700 WW-uitkeringen voor 412.600 personen (eind augustus: 399.300 uitkeringen voor  378.500 personen).
Eind december 2013 verzorgde UWV in totaal 817.800 arbeidsongeschiktheids
uitkeringen.
 
Lees het volledige rapport >>
 
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
UWV biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW < 25 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden onder de 25 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage (N)WW < 25 jaar >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW 55-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden van 55 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 

Ga naar de Rapportage (N)WW55-plus >>
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl