Nieuwsbrief
Column Rob Witjes
 
Proefplaatsing neemt aarzelingen weg

Het aantal aanvragen voor een WW-uitkering daalt. Behalve in het grootwinkelbedrijf. Enkele winkel-iconen gingen failliet, waardoor veel mensen hun baan verloren. Vooral voor oudere ex-werknemers uit de retail is het lastig weer een baan te vinden. De kunst is om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen.

De arbeidsmarkt herstelt gestaag. In het eerste kwartaal van 2016 kwamen er ten opzichte van een jaar eerder 93.000 banen voor werknemers bij en nam het aantal zelfstandigen met 19.000 toe. Ook ontstaan er inmiddels al 11 kwartalen op rij meer vacatures, daalt de werkloosheid geleidelijk en ligt het aantal aanvragen voor een WW-uitkering een stuk lager dan vorig jaar.

Grootwinkelbedrijf als uitzondering
Op de daling van het aantal uitkeringsaanvragen geldt één uitzondering: het grootwinkelbedrijf. Daar ligt het aantal uitkeringsaanvragen ruim de helft hoger dan vorig jaar. De retail heeft het moeilijk. Vooral de opmars van het webshoppen en de toegenomen (internationale) concurrentie hebben winkelketens in problemen gebracht. Enkele winkel-iconen gingen failliet, waardoor veel mensen hun baan verloren.

Andersoortige banen
Met 10% van de banen en 18% van de vacatures is de detailhandel van groot belang voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Doordat de economie herstelt en we momenteel te maken hebben met de sterkste koopkrachtstijging in 10 jaar, zal de werkgelegenheid in de detailhandel nog kunnen groeien. Deze groei is echter bescheidener dan gemiddeld. Vanwege de opkomst van het onlinekanaal ontstaan de komende jaren bovendien meer andersoortige banen in de retail. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies die te maken hebben met ICT, logistiek, klantenservice en kwaliteitscontrole. In toenemende mate zijn dit banen waarvoor een hoger opleidingsniveau gevraagd wordt.

Ouderen vinden lastig werk
Ondanks een groeiende economie is het vooral voor oudere ontslagen werknemers lastig om weer een baan te bemachtigen. In zijn algemeenheid slaagt bijna een derde van de WW’ers van 50 jaar of ouder erin om binnen 6 maanden weer een baan als werknemer te vinden. Voor werknemers afkomstig uit de retail is dat aandeel een kwart. Uit de laatste inzichten in de werkhervattingen van het voormalig V&D-personeel blijkt dat hier zelfs dit percentage waarschijnlijk niet zal worden gehaald.

Buiten de sector zoeken
Van de mensen die vanuit de detailhandel in de WW belanden en weer een baan vinden, komt bijna de helft ook weer in de detailhandel terecht. UWV adviseert hen zo snel mogelijk ook buiten de sector een baan te zoeken. Maar toch geven veel (oudere) mensen de hoop op een nieuwe baan in de retail niet op. Zij gaan immers voor het vak én zij verstaan hun vak.

Aarzelingen wegnemen
In de praktijk aarzelen werkgevers vooral om oudere werkzoekenden in dienst te nemen wanneer zij een eenzijdig arbeidsverleden hebben, afkomstig zijn uit een krimpberoep of anderszins een beperking hebben. Zijn hun kennis en vaardigheden nog wel voldoende up-to-date? Dit speelt overigens veel breder, dus zeker niet alleen in de retail. De kunst is om deze aarzelingen bij werkgevers weg te nemen.

Persoonlijk contact
Mensen die tevergeefs de ene na de andere sollicitatiebrief sturen en continu worden afgewezen, lopen het risico om in doemdenken terecht te komen. Dat is funest voor de kansen op een baan. Het is belangrijk dat werkzoekenden persoonlijk in contact komen met werkgevers. Zo organiseert UWV informatiebijeenkomsten waarbij werkzoekenden in verbinding worden gebracht met werkgevers.

Proefplaatsing
Een stap verder dan het leggen van contacten tussen werkgevers en werkzoekenden is dat een werkgever de werkzoekende ook daadwerkelijk aan het werk ziet. Hiervoor biedt de proefplaatsing een uitgelezen mogelijkheid. Een proefplaatsing verlaagt de drempel voor een werkgever om een werkzoekende aan te nemen waarvan de werkgever niet zeker weet of deze geschikt is voor de baan. Het biedt de werkzoekende een mooie kans om zich te bewijzen. De werknemer werkt dan 2 maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft geen loon te betalen.

Verlenging
Voor een proefplaatsing geldt dat de werkgever de intentie moet hebben de werknemer een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden en dan ook voor minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. Meestal is 2 maanden (ruim) voldoende om de geschiktheid en productiviteit te beoordelen. Bij 50-plussers is deze periode soms te kort. In 2017 en 2018 wordt de proefplaatsing voor deze groep verlengd tot maximaal 3 maanden en dat is goed nieuws.

In de praktijk zien we al goede voorbeelden van geslaagde proefplaatsingen. Zo ook bij werkzoekenden uit de retail. Werkzoekenden slagen erin werkgevers te overtuigen van hun kwaliteiten. Deze goede voorbeelden verdienen veel meer navolging!

Rob Witjes, juli 2016

 

Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie
en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes
   

Terug naar de volledige UWV Kennisnieuwsbrief juli 2016 >>
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl